Tuindersvereniging Ut Ein heeft weer volkstuinen beschikbaar

Beetsterzwaag - Tuindersvereniging Ut Ein heeft weer enkele tuinen beschikbaar.

Het volkstuinencomplex van volkstuindersvereniging Ut Ein ligt aan de Helomareed in Beetsterzwaag. De circa zeventig tuinen van elk 100 vierkante meter worden bewerkt door enthousiaste tuinders, die in leeftijd variëren van twintig tot tachtig jaar.

Gereedschap

Deze herfst zijn er een paar tuinen vrijgekomen. In de berging op het complex is het noodzakelijke gereedschap aanwezig en medetuinders geven graag tips en adviezen. Wie belangstelling heeft kan een kijkje nemen op het complex of surfen naar de website www.volkstuinbeetsterzwaag.nl.

Voor meer informatie of aanmelding kunnen belangstellenden ook contact opnemen met Jochem Knol per mail aan jochem.knol@live.nl of telefonisch op 06-53795014.