Nieuwbouw MFA Gorredijk wordt energieneutraal

Gorredijk - De nieuwbouw van de multifunctinele accommodatie in Gorredijk wordt duurzamer dan eerder is gepland.

Dat blijkt uit de presentatie van het voorlopig ontwerp aan de gemeenteraad donderdagavond. In december 2018 heeft de stuurgroep van de multifunctionele accommodatie (MFA) Gorredijk het voorlopig ontwerp vastgesteld van de MFA. De Burgemeester Harmsma School (BHS) is in dit voorlopig ontwerp nog niet opgenomen, omdat de school zich door de leerlingenprognoses herbezint op de uitgangspunten voor hun gebouwdeel. Het voorlopig ontwerp laat zien hoe de nieuwbouw van De Skâns en basisschool De Treffer eruit komt te zien, zoals de architectuur en de ruimtes. Zodra meer duidelijk is over de nieuwe uitgangspunten voor de BHS, wordt ook voor dit onderdeel een voorlopig ontwerp opgesteld.

Energieneutrale nieuwbouw

Op basis van het nieuwe coalitieakkoord is het voorlopig ontwerp duurzamer geworden. Wethouder Anko Postma: ,,In het raadsvoorstel van 15 januari 2018 gingen we nog uit van de minimale wettelijke eisen. Met energieneutraal bouwen komen we tegemoet aan de ambities van de gemeenteraad op het gebied van duurzaamheid en geven we hiermee het goede voorbeeld.”

In het voorlopig ontwerp is in de nieuwbouw van De Skâns een theaterzaal gesitueerd die ook gebruikt kan worden voor bewegingsonderwijs van basisschool De Treffer. Verder komen alle functies terug die ook in het huidige gebouw van De Skâns zitten. Met uitzondering van de sportfunctie, waarvoor een nieuwe sporthal wordt bijgebouwd bij sportcentrum Kortezwaag.

Nieuwbouw De Treffer

Met de vaststelling van het voorlopig ontwerp blijft het project op koers om eind 2020 de nieuwbouw van basisschool De Treffer op te leveren. Naast energieneutraal, wordt de basisschool ook volgens de norm Frisse Scholen ontworpen. Een frisse school is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.

Om energieneutraal en volgens de norm Frisse Scholen te bouwen en de gestegen bouwkosten mee te nemen is zoals verwacht aanvullend budget nodig. Het college heeft de gemeenteraad inzicht gegeven in deze kosten. Bij de presentatie van het definitief ontwerp worden exacte bedragen duidelijk.

Presentatie aan het dorp

Het voorlopig ontwerp voor de MFA wordt binnenkort ook aan het dorp gepresenteerd. Dit zal rond eind februari zijn. Inwoners kunnen dan hun mening geven tijdens een inloopbijeenkomst en ook online. Inwoners van Gorredijk worden hiervoor binnenkort uitgenodigd, onder andere via een nieuwsbrief die huis-aan-huis wordt verspreid in Gorredijk.