Losse stoeptegel nu te melden bij Opsterland via MijnGemeente App

BEETSTERZWAAG - Inwoners Opsterland kunnen meldingen over de openbare ruimte voortaan eenvoudig doorgeven via de MijnGemeente App.

De app kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel, kapotte straatverlichting, zwerfafval, vernieling van een speeltoestel of overlast door gemeentelijke bomen. De melding wordt, inclusief locatie en foto van de situatie, rechtstreeks naar de buitendienst van de gemeente gestuurd en door hen verder afgehandeld. Voor vragen, tips en feedback over andere onderwerpen kunnen inwoners nu ook bij de gemeente terecht via WhatsApp. Met deze twee kanalen breidt Opsterland de digitale dienstverlening verder uit en speelt zij in op de toenemende behoefte om digitaal in contact te komen met de gemeente.

MijnGemeente App

Wethouder Rob Jonkman: ,,Als gemeente vinden we het belangrijk om de openbare ruimte schoon, heel en veilig te houden. Dat kunnen we niet alleen: we hebben onze inwoners nodig om mankementen in de openbare ruimte te signaleren en aan ons te melden. Dat maken we onze inwoners het liefst zo gemakkelijk mogelijk.’’

Een melding openbare ruimte doorgeven kon al via de website en telefonisch. De MijnGemeente App maakt het eenvoudiger om direct op locatie een melding te versturen. Die melding wordt rechtstreeks naar de mensen van de buitendienst doorgezet. Het volledige proces is gedigitaliseerd: van het doen van de melding tot de afhandeling en de terugkoppeling aan de melder. De MijnGemeente App is gratis te downloaden voor zowel Apple als Android.

WhatsApp

Voor zaken die niet over de openbare ruimte gaan, kunnen inwoners sinds kort ook contact met de gemeente opnemen via WhatsApp (06 12 64 51 55). Voor ondernemers is een ander WhatsApp-nummer beschikbaar (06 12 50 48 03). Het voordeel van WhatsApp is dat inwoners/ondernemers een bericht kunnen sturen wanneer het hen uitkomt, zelfs ’s nachts of in het weekend. Met een foto of video kan de vraag worden verduidelijkt. De gemeente reageert binnen de telefonische openingstijden op WhatsApp-berichten: maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.30 uur.