Dopers Café over de vreemdeling

Rottevalle - In de Doopsgezinde kerk van Rottevalle wordt zondag 3 februari van 15.30 tot 17.30 uur een Dopers Café gehouden met als thema De vreemdeling in ons midden.

Een onderwerp dat de laatste jaren nogal wat stof doet opwaaien. Vluchtelingen, politieke en economische, hopen in ons land asiel te krijgen.Asielzoekerscentra verschijnen her en der in ons land en sommige worden weer gesloten. Sommige mensen protesteren als zo'n centrum bij hen in de buurt komt en wanneer het later gesloten wordt zijn er heel wat van diezelfde mensen die het jammer vinden dat het centrum gesloten wordt. Er zijn er die tegen de komst van asielzoekers zijn, terwijl anderen zich voor hen inzetten. En hoe denken wij er over?

De voorzitter van de Interkerkelijke Werkgroep Asielzoekers te Drachten zal ook aan het gesprek deelnemen.