Wintervaartocht door de Alde Feanen

Earnewâld - It Fryske Gea houdt zaterdag 2 februari van 10.30 – 13.00 uur een vaartocht door de winterse wereld in Nationaal Park de Alde Feanen.

Uitgestrekte rietvelden, moerasbossen, smalle petgaten en een aalscholverkolonie, de deelnemers komen het allemaal tegen. Aanmelden kan tot uiterlijk een dag van te voren (tot 15.00 uur) via www.itfryskegea.nl/wintervaartocht-2febr of 0511 – 53 96 18.

Ontdek de natuur vanaf het water

Tijdens deze vaarexcursie leren deelnemers over de vele water- en roofvogels omringd door een prachtig winterdecor. Daarnaast kent dit grootste laagveenmoeras van Noordwest Europa een interessant natuurbeheer en rijke ontstaansgeschiedenis. Excursieleider Andries Dijkstra vertelt hier graag over.