De Klok Moat Werom! wint Gouden Turf 2018

Gorredijk - De Gouden turf, de publieksprijs voor de vrijwilligersorganisatie van het jaar in Opsterland, is zaterdag gewonnen door de organisatie van het theaterspektakel De Klok Moat Werom!

De wisseltrofee, het beeldje van de Turfsteker, werd uitgereikt door Gerlof Rijpma van de Spijkerpakkenband, de winnaar van de Gouden Turf 2017. Voor de publieksprijs van GroenLinks-OpsterLanders waren zes genomineerden, Grannies2Grannies uit Tijnje, De Tropische Kas uit Beetsterzwaag, De Buurtbus uit Gorredijk, De Hoogstambrigade, Tsjingas uit Nij Beets en de winnaar.

Under de Toer

De Klok Moat Werom! is één van de manifestaties van het Under de Toerproject van de Kulturele Haadstêd. Vele vrijwilligers vanuit de omgeving hebben op alle mogelijke manieren meegewerkt om dit drukbezochte iepenloftspul mogelijk te maken. De Klok Moat Werom vertelt het verhaal van de Mariakerk in Kortezwaag waarvan het kerkbestuur in 1896 besloot de klokkenstoel te verkopen. Waarop kerkvoogd Tjalle Tjammes woedend riep “As ik dea gean, wol ik troch twá klokken bebongele wurde!” en zo zijn vloek over het dorp uitriep.

De Gouden Turf wordt jaarlijks uitgereikt door GroenLinks-OpsterLanders om het belang van vrijwilligerswerk onder de aandacht te brengen en vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Ad Vromans die namens de beheerscommissie van de Mariakerk het beeldje in ontvangst nam reageerde positief op de vraag of hun kerk volgend jaar het decor mag zijn voor de feestelijke uitreiking.