Koeien los in de Peinder Mieden

OPEINDE - In het woongebied van De Peinder Mieden is woensdagmiddag een kudde blaarkop-koeien en -stieren losgelaten. De dieren zorgen in de nieuwe woonwijk voortaan voor natuurlijk groenbeheer.

Na een proefperiode van enkele maanden in een naburig weiland bleek dat er geen belemmeringen waren om de veertig runderen los te laten in hun nieuwe woonomgeving. De bedoeling is dat de runderen de toekomstige bewoners gaan helpen met het jaarrond begrazingsbeheer van het ongeveer 70 hectare grote natuurgebied, als onderdeel van een bijzonder beheerplan.

Wachtlijst

De Peinder Mieden is een bijzonder natuurontwikkelingsproject tussen Opeinde en Drachten. Alle 38 bouwlocaties zijn verkocht, er is een wachtlijst van ongeveer belangstellenden. De eerste 20 bouwvergunningen zijn verleend; 7 kopers zijn inmiddels gestart met de bouw van hun duurzame droomwoning. De Kopersvereniging verwacht dat alle woningen in 2022 klaar zullen zijn; de eerste bewoners zullen waarschijnlijk in februari al verhuizen.

Hoewel het gehele gebied van bijna 90 hectare in eigendom is bij de Vereniging van Eigenaars zijn bezoekers te voet of per fiets van harte welkom. Er geldt een aanlijngebod voor honden, en poep moet worden opgeruimd. Bezoekers zijn te gast en moeten respectvol rekening houden met de runderen, afstand houden en de kudde rustig passeren of doorkruisen. Voeren en aaien is verboden.

Voor meer informatie: Jentje Steegstra, Kopersvereniging De Peinder Mieden, 0653928741