Check bij escapesrooms in OWO-gemeenten

Opsterland - Het is waarschijnlijk niet de eerste vraag die een bezoeker van een escaperoom zich stelt: hoe kom ik hier uit als er brand uitbreekt? Dat de vraag niet geheel ongegrond is, bleek kort geleden in Polen. Daar kwamen vijf meisjes van 15 om het leven bij een brand in een escaperoom.

Een escaperoom is een afgesloten ruimte met een bepaald thema, waar deelnemers via puzzels en opdrachten codes moeten vinden om te kunnen ontsnappen. De ruimtes zijn sinds een paar jaar populair in Nederland. Inmiddels zijn er meer dan 400 locaties waar één of meerdere escaperooms te vinden zijn.

Escaperooms moeten hier voldoen aan de eisen van het bouwbesluit, ze moeten een vergunning aanvragen en de gemeente moet geregeld controles uitvoeren.

Controle escaperooms in OWO-gemeenten

In de drie OWO-gemeenten (Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland) zal voor de zekerheid even een check worden gedaan bij de alle escapesrooms om te zien of de veiligheid is gewaarborgd.

Voor alle duidelijkheid, alle inrichtingen, dus vergunde bedrijfsactiviteiten worden periodiek gecontroleerd. Als er aanleiding is om een bepaald soort inrichting extra te bezoeken, bijvoorbeeld door een incident elders, dan gebeurt dat.