Nieuwe directeur voor Sweachster Kunsthuis

Beetsterzwaag - Kunsthuis SYB krijgt per half januari een nieuwe directeur: Josine Sibum Siderius. Zij volgt artistiek leider Maritt Kuipers en zakelijk leider Carin van der Velde op.

Artistiek leider Maritt Kuipers nam per 1 augustus 2018 na acht jaar afscheid van Kunsthuis SYB. Als artistiek leider heeft ze in financieel moeilijke tijden de kernkwaliteiten van SYB bewaakt en heeft ze zich onder andere sterk gemaakt voor billijke vergoedingen voor residerende kunstenaars. Onder haar leiding zijn belangrijke ontwikkelingen in gang gezet, zoals in 2015 de Triënnale van Beetsterzwaag, waarmee de connecties en relaties in het dorp werden versterkt en SYB ook landelijk op de kaart is gezet. Maritt Kuipers vond het na meer dan acht jaar tijd voor nieuwe uitdagingen. Eind 2018 nam ook zakelijk leider Carin van der Velde afscheid.

Ze worden opgevolgd door algemeen-directeur Josine Sibum Siderius (1983, Enschede). Zij studeerde Autonome Beeldende Kunst aan Academie Minerva, en Kunst, Cultuur en Media aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze organiseerde tentoonstellingen voor de MediumGallery en Sign, was verantwoordelijk voor een lokaal kunstprogramma in Blauwestad (in opdracht van SKOR) en was van 2010-2013 directeur en curator van Hotel MariaKapel in Hoorn.

Daarna specialiseerde ze zich in publieksbemiddeling en communicatie bij Witte de With Center for Contemporary Art en CBK Rotterdam. In Rotterdam coördineerde ze de kunst & cultuursectie van de Rotterdamse opiniewebsite Vers Beton, en deed ze onderzoek naar lokale kunstinitiatieven. Josine: ,,Ik zie er naar uit om SYB zowel in Beetsterzwaag als (ver) daarbuiten nog zichtbaarder te maken, en me in te zetten voor een duurzame en succesvolle toekomst voor SYB.’’