PvdA Smallingerland zoekt sollicitanten voor wethouderspost

Drachten - De PvdA in Smallingerland is een open wervingsprocedure gestart voor het invullen van de vacante wethouderszetel.

De PvdA in Smallingerland moet op zoek naar een nieuwe wethouder omdat Roel Haverkort begin december bekend maakte om persoonlijke redenen op te stappen. De fractie is nu een open wervingsprocedure gestart. Door het plaatsen van onder andere een advertentie op de eigen site maakt de partij kenbaar dat er een opvolger wordt gezocht voor Haverkort. Het is de bedoeling dat de nieuwe wethouder per 1 maart 2019 begint met de werkzaamheden.

Solliciteren

,,Ja, kandidaten kinne sollisiteare en dat is inderdaad oars as froeger’’, erkent fractievoorzitter Anton Pietersma. Volgens de oude bestuurscultuur zou hij automatisch de plaats van Haverkort innemen. ,,Mar dat ha wy de foarrige kear ek al net mear dien. Doe wie Trees Flapper fraksjefoarsitter en is Roel wethâlder wurden as opfolger fan Nieske Ketelaar. En yn dit kolleezje ha ek de VVD en de ELP al minsken fan bûten de fraksje frege.’’

De fractie van de PvdA Smallingerland heeft volgens de persverklaring gekozen voor een open procedure, omdat er voor de post veel goede kandidaten zijn binnen de PvdA en omdat op die manier een breder potentieel aan kandidaten wordt aangeboord dan binnen het eigen bekende netwerk. ,,Wy kieze dúdlik foar kwaliteit’’, aldus Pietersma. Erecode

Erecode

Van kandidaten wordt verwacht dat ze de Erecode van de partij onderschrijven. Nergens staat meer in de regels dat ze ook al een bepaalde periode lid moeten zijn geweest van de partij, zegt Pietersma. ,,Ik haw der noch om socht, mar it stiet nergens. Mar se moatte wol dúdlik de sosjaal-demokrasy ûnderskriuwe. It is net sa dat in VVD’er hurd eefkes oerstappe kin om foar ús wethâlder te wurden. Mar goed, dêr binne wy ek sels by.’’

Er is een benoemingscommissie samengesteld, die bestaat uit twee leden van de fractie en een bestuurslid. De benoemingscommissie zal de procedure verder oppakken en de nieuw te benoemen wethouder aan de fractie voorstellen. De fractie zal vervolgens aan de Raad haar nieuwe wethouderskandidaat voorleggen. Het ligt in de bedoeling om in de Raad van 26 februari de nieuwe PvdA-wethouder vervolgens te installeren.