Santa Run levert 4500 euro op voor de Naturij

Drachten - De Santa Run van de Rotary Drachten heeft vanmiddag 4500 euro opgebracht. Het geld gaat dit jaar naar De Naturij.

De opbrengst is een stuk minder dan de 10.000 euro die de gekostumeerde loop vorig jaar nog opleverde voor de voedselbank, maar dat komt omdat dit keer de Santa Run niet door de gezamenlijke Drachtster Rotaryclubs is georganiseerd, legt secretaris Ietje Hofstra uit.

Moeder-dochter

De beide serviceclubs, moedervereniging Rotary Drachten en dochtervereniging Rotary Drachten-De Wouden, werken gewoonlijk samen bij de Run. De Wouden koos er dit jaar echter voor om alle energie weer te steken in de tweejaarlijkse Strúntocht, die vorig weekeinde op het programma stond. Daarbij werkt de Rotary samen met de andere Drachtster serviceclubs Round Table, Kiwanis en Lions.

,,Dat skeelde ús in flink bedrach oan sponsors en ek it oantal dielnimmers wie mei sa’n 125 wat minder as foarrich jier. Foarrich jier hie it ferzen en moasten wy noch sâlt struie, mar no reinde it de hiele moarn al. En sels in kertier foardat wy begjinne soenen wie it noch wiet. Gelokkich stoppe it doe en wie it tidens de Run hielendal droech. Mar ja, as it sok min waar is ha de minsken minder nocht om bûten te rinnen’’, zegt Hofstra.

Beter Wonen

De organisatie had de start verschoven van 11.00 naar 14.00 uur en had ook de route dit jaar wat verlegd, zodat niet twee keer een lang recht stuk langs de Drachtstervaart gelopen hoefde te worden. In plaats daarna ging de stoet meer door het centrum van Drachten, bijvoorbeeld door Beter Wonen.

Wel werd weer gefinished bij de katholieke kerk aan de Pier Panderstraat, waar de medailles werden uitgedeeld en chocolademelk en snert klaarstonden. Shantykoor De Brêgesjongers uit Opeinde zorgde voor de muzikale noot. Namens de Rotary overhandigde Tjip Douwstra de cheque aan Barend Potjer van de Naturij. De Drachtster Kinderboerderij zal het geld gebruiken om de Konijnenheuvel ook toegankelijk te maken voor minder-validen.

Foto’s Harry van der Linde