Ik ben iemand, ik kan wat, ik hoor erbij in Opsterland

Beetsterzwaag - Tiny de Haan is de jobhunter voor de gemeente Opsterland.

Tiny de Haan is begonnen als jobhunter/accountmanager bij het team Werk en Inkomen van de gemeente Opsterland. Haar taak is het bemiddelen tussen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt en ondernemers die werkgelegenheid kunnen creëren. Wat houdt dat precies in? Tiny en wethouder Libbe de Vries geven uitleg.

Netwerk

Tiny heeft communicatiewetenschappen gestudeerd en heeft ervaring binnen de uitzendbranche, personeelswerk. Daarnaast heeft ze net een wereldreis gemaakt. Sinds maart is Tiny als jobhunter werkzaam bij gemeente Opsterland. Ze richt zich vooral op inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. ,,Ik werk veel samen met collega’s van het team Werk en Inkomen, maar ook met collega’s van economische zaken. Bovendien is er regelmatig contact met de jobhunters van andere gemeenten, waarbij we gebruik maken van elkaars netwerk en onderling ideeën uitwisselen.”

Inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn inwoners die het om uiteenlopende redenen niet zelf lukt om aan werk te komen. Dit kan zijn door onder andere psychische redenen, verslaving of mantelzorg. Ze zijn er soms een tijd uit geweest en daardoor vaak niet meer gewend aan het arbeidsritme.

Belemmering

Wanneer de problemen of omstandigheden voor inwoners een grote belemmering vormen om aan de slag te gaan, kunnen ze verwezen worden naar het zogenaamde gebiedsteam. Dit is een multidisciplinair team van hulpverleners, waaronder maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, jeugdhulpverlening en WMO consulent. De Vries: „Er zijn gemeenten die dat uitbesteden, maar wij kiezen ervoor dit zelf op te pakken.”

,,Opsterland hanteert als uitgangspunt: Ik ben iemand, ik kan wat en hoor erbij. Het zinvol bezig zijn en erbij horen is heel belangrijk voor een mens, het geeft een gevoel van eigenwaarde. Ons beleid is: iedereen doet mee. Dat kan werk zijn, maar ook vrijwilligerswerk. Het moet echter niet zo zijn dat er verdringing van arbeidsplekken plaatsvindt door onbetaald werk.”

Werkervaring

De gemeente biedt zelf ook mogelijkheden om met behoud van uitkering aan de slag te gaan. Een voorbeeld is het werkervaringsproject ‘de 7 bossen’. Inwoners van de gemeente die om verschillende redenen langere tijd thuis zitten, krijgen in dit werkervaringsproject de mogelijkheid ervaring op te doen bij het onderhoud van monumentaal groen. Het doel is om de deelnemers werkervaring op te doen laten doen om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en uiteindelijk door te stromen naar regulier werk.

Tiny de Haan: „De arbeidsmarkt is veranderd en het blijkt steeds lastiger om personeel te vinden. Er zijn veel vacatures, vooral in de zorg, industrie, de bouw, techniek. Ook Caparis heeft op dit moment zo’n 50 vacatures. Voor de meeste vacatures is Caparis op zoek naar een specifieke doelgroep, namelijk burgers met een BAB indicatie. Het overgrote deel van deze burgers heeft momenteel al een betaalde baan. In de zorg zien we vaak kleine contracten, waardoor we als gemeente vaak moeten aanvullen tot bijstandsniveau. Bij voorkeur zien we dat de inwoner zorgt voor voldoende inkomen, waardoor deze onafhankelijk wordt.”

Begeleiding

,,We onderhouden nauw contact met de werkgever over de voortgang. Het komt voor dat het werk stopt, omdat iemand er nog niet aan toe is door bijvoorbeeld verslavingsproblematiek of niet kan wennen aan het arbeidsritme. Het kan zijn dat er bepaalde aanpassingen in een werksituatie moeten worden gedaan of er begeleiding in de vorm van jobcoaching aan te pas komt.’’

,,Ik ken voorbeelden uit de praktijk waarbij de werkgever er met een beetje geduld een loyale en gemotiveerde werknemer aan over heeft gehouden. Op de Dag van de Duizend Voorbeelden ben ik op pad gegaan om ondernemers te bedanken en in het zonnetje te zetten die werkgelegenheid creëren voor onze burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt’’, aldus Tiny.

Hoe en wie?

,,Het gaat om inwoners die bij ons een uitkering van de Participatiewet ontvangen. Bij de eerste stap wordt vastgesteld of iemand recht heeft op een uitkering. Vervolgens wordt de diagnose gesteld: wat is er aan de hand, hoe is de thuissituatie en wat is de reden dat er niet voor een eigen inkomen kan worden gezorgd? Er zijn drie mogelijkheden waar de klant naar verwezen kan worden: het zogenaamde taalplein, het participatieplein en het werkplein.’’

Het taalplein is ontwikkeld voor burgers die problemen hebben met de Nederlandse taal. Hierbij kun je denken aan nieuwkomers met een verblijfsvergunning. Tiny is betrokken bij alle pleinen, maar vooral bij het werkplein. Daarbij gaat het om klanten die klaar zijn voor een betaalde baan, maar extra hulp nodig hebben om deze te vinden.

Wensberoep

Tiny: „Als een klant naar mij is doorverwezen, ga ik eerst met hem of haar het gesprek aan en de beroepenkaart doornemen. Ook kunnen ze hun wensberoep opgeven. Dit kan wel eens moeilijk zijn. Onlangs sprak ik een hoogopgeleide klant die door omstandigheden lang thuis had gezeten, maar nu weer klaar was voor de arbeidsmarkt. Het liefst wilde deze klant direct weer doorstromen naar een managementfunctie. De praktijk leert dat dit lastig is en er eerst opnieuw arbeidsritme moet worden opgedaan.’’

,,Vooral voor 55-plussers blijkt het soms lastig. Er is nog steeds een vooroordeel. Sommige ondernemers zijn helaas terughoudend, omdat ze denken dat deze werknemers sneller ziek zijn en meer salaris vragen. Erg spijtig, want ik zie juist veel voordelen in het aannemen van werknemers uit deze doelgroep.”

Talentenscan

Tiny geeft tot slot aan dat de gemeente Opsterland gebruik maakt van de talentenscan. Deze scan wordt gebruikt om te kijken wat de talenten en kwaliteiten zijn van een klant. Vervolgens wordt gekeken wat nodig is om de klant zo snel mogelijk richting betaald werk te bemiddelen. Een mooi voorbeeld van maatwerk.

Ondernemers die meer willen weten over deze doelgroep of ideeën hebben kunnen contact opnemen met Tiny de Haan, telefonisch op 06-30778312 of per e-mail aan tiny.de.haan@opsterland.nl