Cultuurfonds Fryslân steunt Spikerfestival

Leeuwarden/Beetsterzwaag - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân heeft in haar vergadering van december aan 33 cultuur- en natuurprojecten in de provincie in totaal 81.650 euro toegekend.

In Opsterland viel de Stichting Culturele Aktiviteiten Opsterland in de prijzen met ene bijdrage van 7.500 euro. Het geld is bestemd voor de organisatie van het jaarlijkse Gouden Spiker Festival, de Byspikerdei en de Spiker Akademy. Andere culturele organisaties in de provincie die een bijdrage krijgen zijn onder meer de Afûk (2.000 euro voor een stripboek over de strijd tussen de Skieringers en de Fetkeapers in de middeleeuwen), de Vogelwacht Oldeholtpade (4.000 euro voor het bouwen van een drijvend vogelbroedeiland voor bedreigde vogelsoorten in natuurgebied de Lendevallei) en het Jopie Huisman Museum in Workum (2.000 euro voor een tentoonstelling met ouderportretten van Jopie Huisman en andere Friese kunstenaars).

Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân is een van de twaalf provinciale afdelingen. Dit was de laatste ronde waarin het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân jaarlijks bijdragen toekend. Dit onder voorzitterschap van Commissaris van de Koning Arno Brok.