Regiopoli Sûnenz is nieuwe vorm van samenwerking huisartsen en specialisten

DRACHTEN - In Sûnenz aan de Wuiteweg is vandaag de Regiopoli van start gegaan, een gezamenlijk initiatief van huisartsen uit Zuidoost Friesland, medisch specialisten, ziekenhuis Nij Smellinghe, ZuidOostZorg en Sûnenz. De Regiopoli is een primeur voor Friesland.

Dit initiatief wordt gesteund door Zorgbelang Fryslân en zorgverzekeraar De Friesland. In de Regiopoli houden medisch specialisten op aanvraag van de huisarts spreekuren op het gebied van cardiologie, orthopedie en dermatologie. In de toekomst wordt dit uitgebreid naar andere specialismen. De huisarts is en blijft de behandelaar van de patiënt. Door deze nieuwe zorgvorm kan een aantal polikliniekbezoeken worden voorkomen. Zorglandschap Substitutie van ziekenhuiszorg naar de huisarts is een belangrijke ontwikkeling binnen het zorglandschap, zoals ook verwoord in de visie van De Friesland Zorgverzekeraar. Dit houdt voor regio Zuidoost Friesland in dat een gedeelte van de zorg die nu plaatsvindt in ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten vanaf 4 januari 2016 wordt aangeboden in het anderhalvelijnscentrum Sûnenz. Op verzoek van de huisarts kan een specialist worden geraadpleegd op het gebied van cardiologie, dermatologie of orthopedie. De huisarts blijft behandelaar en krijgt advies van de specialist over of, en hoe-, de behandeling kan worden ingezet. Voordelen Een bezoek aan Sûnenz is laagdrempelig door de niet-ziekenhuis omgeving. Dit is voor de patiënt vertrouwd. Daarnaast wordt er voor het consult in de Regiopoli geen aanspraak gemaakt op het eigen risico van de patiënt. De patiënt hoeft voor deze zorg géén eigen bijdrage te betalen, omdat deze kosten vergoed worden vanuit de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Uitzondering hierop zijn de huisartsenonderzoeken voorafgaand aan en volgend op het zogenoemde meekijkconsult in Sûnenz. Samenwerking Door deze vorm van een intensieve samenwerking tussen de huisartsen en medisch specialisten wordt aandacht besteedt aan overdracht van kennis. Vanuit de huisartsencoöperatie Zuidoost Friesland worden thema- en scholingsavonden geïnitieerd en georganiseerd.