Thema mantelzorgcafe: Steun bij verlies

URETERP - Het Steunpunt mantelzorg organiseert op dinsdag 26 januari weer een mantelzorgcafé voor mantelzorgers uit Opsterland.

Deze vindt plaats in activiteitencentrum de Ynrin (in MFC de Wier) te Ureterp en duurt van 14.00 – 16.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Het thema is deze keer: 'Steun bij verlies'. Het verlies en afscheid nemen van iemand die overleden is, brengt een rouwproces met zich mee. Veel mantelzorgers hebben al eerder te maken met verlies. Zo kan het bijvoorbeeld moeilijk zijn om te accepteren dat degene voor wie je zorgt dementerend is, ernstig ziek of gehandicapt is. Door dementie is het mogelijk dat de persoonlijkheid van je partner, ouder of ander familielid verandert en dat je degene wie hij/zij was heel erg mist. Of misschien kan degene voor wie je zorgt niet meer zoveel en mis je de dingen die je (gezamenlijk), niet (meer) kunt doen. Tijdens het mantelzorgcafé zal besproken worden hoe je met verlies kunt omgaan. Dhr. Himmelreich van Humanitas zal de middag begeleiden. Bent u mantelzorger en heeft u interesse voor deze bijeenkomst? U kunt zich opgeven voor 21 januari door contact op te nemen met Tina Kraai, tel. 06-51203428, e-mail t.kraai@timpaanwelzijn.nl. Voor meer informatie of ideeën voor een thema kunt u hier ook terecht. Mocht u problemen hebben met vervoer of oppas, neem dan ook contact op met ons,  misschien kunnen wij u adviseren of u helpen iets te regelen.