Meer cultuur en landschap op tv

FRYSLAN - Stichting Noorderdiepte ontvangt een subsidie van € 10.000 van de provincie Fryslân voor

het ontwikkelen van programma’s over ruimte, landschap en cultuur in het Noorden. De programma’s worden uitgezonden op Podium TV en Parmando TV. Daarnaast bouwt Noorderdiepte de webportals van Noorderbreedte en Beeldlijn om tot een platform met foto’s, filmbeelden en artikelen. Organisaties zoals het Fries Museum, Tresoar, It Fryske Gea en Tryater kunnen deze kanalen benutten om hun materiaal te laten zien. Voor de ontwikkeling van de content gaat Noorderdiepte samenwerken met de hogescholen in Leeuwarden. In de Blokhuispoort komt daarvoor een stagewerkplaats.