Nieuwe stichting neemt Beekdal Koningsdiep onder de loep

BEETSTERZWAAG -  De Stichting Beekdallandschap Koningsdiep | de Nije Boarn start nog deze maand met een landschapsinventarisatie van het stroomdal van het Koningsdiep. Deze inventarisatie vormt de basis voor het maken van een ontwikkelingsvisie voor het gebied.

Het Koningsdiep, ook wel Alddjip of Boarn genoemd, loopt van Bakkeveen via Beetsterzwaag en Aldeboarn richting Akkrum en Jirnsum. Volgens de stichting is het ‘de verborgen parel’ van Zuidoost-Friesland en dus wil ze daar verandering in brengen. Samen met de overheden, maar ook met de bewoners en ondernemers in het gebied, wil de stichting bouwen aan de reputatie en de identiteit van het Beekdal Koningsdiep. Bouwen aan reputatie Die reputatie ontstaat volgens Lenneke Büller, projectcoördinator van de stichting, niet door simpelweg de boodschap de wereld in te sturen: ‘het Beekdal Koningsdiep is een mooi gebied! Uw bezoek waard!’ ,,Nee, reputatie ontstaat met de jaren, doordat mensen ervaren dat het gebied ook echt de klasse heeft die je in het vooruitzicht stelt. Bouwen aan de reputatie van het Koningsdiep betekent dat je de kwaliteit van het beekdal zíet en koestert en waar dat kan versterkt en ontwikkelt. Dat een bezoeker het landschap kan beleven en dat ondernemers aanhaken door het verzorgen van aantrekkelijke faciliteiten.” Werken aan een sterk imago is volgens Büller een proces van jaren. ,,Bouwen aan de identiteit van het Beekdal Koningsdiep wil zeggen dat we er aan willen werken dat mensen het gebied als een eenheid gaan zien, als een gebied met een eigen karakter. Je zoekt dan antwoord op vragen als: Wat is dit voor een landschap? Hoe is het ontstaan, hoe heeft het zich ontwikkeld? Wie bewoonden dit landschap, hoe leefden die mensen, wat zijn hun verhalen, hun herinneringen?'' Dat verhaal hoopt de stichting in 2018 onder te brengen in een landschapsbiografie. ,,Dat boek vertelt de levensloop van het Beekdal en haar bewoners. Daarbij is het een mooi visitekaartje voor de streek”, aldus Büller. Samenwerking en Samenhang De stichting heeft vorig jaar een project geformuleerd: het Koningsdiep: de NIJE Boarn. Dit project bestaat uit vier fases, waarvan de Landschapsinventarisatie die deze maand start de eerste is. De Stichting heeft daarvoor subsidie ontvangen van het Iepen Mienskipfûns, de gemeenten Opsterland en Heerenveen, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en P.W. Janssen’s Friesche Stichting. De Landschapsinventarisatie vormt later de basis voor de landschapsbiografie én een integrale toekomstvisie voor het beekdal. In samenwerking met Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen en vrijwilligers uit de streek worden de actuele waarden van het beekdal in kaart gebracht, op het gebied van bouwhistorie, archeologie, ecologie en landschapsgeschiedenis. Volgens Büller gaat het om het samenbrengen van specialistenkennis en kennis van de bewoners van het gebied. ,,De bewoners zijn de lokale deskundigen, al dan niet verbonden aan lokale natuur– en historische verenigingen. De ‘specialistenkennis’ van de RUG wordt dus aangevuld met kennis van mensen uit de streek. Het gaat ons er ook om dat de mensen met elkaar de eigen streek leren kennen en waarderen. Wij geloven in het credo: samen met elkaar en in samenhang met elkaar. Alleen zo kan er een toekomstvisie ontstaan die én iets oplevert voor de kwaliteit van het landschap én voor de economische vitaliteit van de streek. En daarmee ook voor haar bewoners.” Website De stichting heeft ook een website gemaakt die het Beekdal Koningsdiep voor het eerst in z’n totaliteit in beeld brengt. De site toont de parels van het beekdal, de belangrijkste plaatsen en de lange-afstand wandelroute Het Koningspad, ook een project van de stichting. De site linkt naar allerlei sites die voor recreanten en toeristen interessant kunnen zijn. Onder de kop Mienskip worden bewoners en ondernemers opgeroepen om mee te doen aan de projecten van de stichting. ,,We willen niet alleen mensen van buiten de streek en buiten Friesland laten zien wat het Beekdal te bieden heeft, maar ook de eigen bewoners. Voor recreatieondernemers en de vijf grootste plaatsen in het beekdal is de site heel interessant om naar te linken. De site zelf linkt naar allerlei andere sites, zoals die van Merk Fryslân, de Turfroute, Openluchtmuseum it Damshûs, Museum Opsterlân, de drie Natuurorganisaties die in het gebied actief zijn, etcetera. Deze site is gemaakt met steun van de gemeentes Opsterland en Heerenveen en de P.W. Janssen’s Friesche Stichting. Als Vriend kun je het werk van de stichting voor 25 euro per jaar ondersteunen. '' Zie voor meer informatie de website www.beekdallandschapkoningsdiep.nl