Week van Gebed 2016: ‘Het woord is aan jou’

OOSTERWOLDE - De Week van Gebed vindt van 17-24 januari plaats.

Het thema is 'Het woord is aan jou', gebaseerd op het bijbelgedeelte uit 1 Petrus 2 vers 9 en 10 waar Petrus ons oproept om Gods grote daden te verkondigen. De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop we als christenen het evangelie uitdragen naar mensen om ons heen. Het tekstgedeelteis dit jaar aangedragen door kerken in Letland. Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit themasamen voor bezinning en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Ook in Oosterwoldezijn er gebedsbijeenkomsten. De gebedsweek is een initiatief van MissieNederland (voorheen EA-EZA), een landelijk samenwerkingsverband van christenen, kerken en organisaties. Zowel landelijk als lokaal is er samenwerking met de Raad van Kerken. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken.MissieNederlandbiedt ondersteunende gebedsmaterialen die eenhandvat vormen om in deze week persoonlijk, in het gezin of als (gebeds)groep met het thema aan de slag te gaan. Voor volwassenen, jongeren en kinderen zijn er gebedsfolders met per dag een korte overdenking en gebedspunten. Op zondag 17 januari om 09.30 uur organiseert de Raad van Kerken Oosterwolde een oecumenische viering met het thema van de gebedsweek: “Het woord is aan jou”. De dienst zal plaatsvinden in Het Anker en de voorgangers zijn Da. L.P. Cnossen en dhr. J. Jongsma. Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten. Meer informatie is na te lezen op www.weekvangebed.nl.