Films over weidevogels

Beetsterzwaag - Het Bestuur van de Fûgelwacht ''It Sùd en Omkriten'' organiseert op dinsdag 26 januari de jaarlijkse filmavond. De vogelwacht heeft z'n best gedaan om interessante onderwerpen uit onze naaste omgeving te vertonen. Wat je ver haalt is misschien wel lekker, maar de mooie dingen zijn ook hier, meent het bestuur.

Onze weidevogels staan er slecht voor. We doen er veel voor, maar het is nog lang niet genoeg. En voor hoe lang nog? Uit verschillende bronnen heeft de vogelwacht twee films samengesteld, die een mooi beeld geeft van hoe het eigenlijk hoort te zijn en waarom weidevogels nodig zijn. De films worden vertoond in zalencentrum “De Buorskip”, Vlaslaan 26 in Beetsterzwaag.