Volgend jaar versneld en verrijkt vwo op Stellingwerf College

OOSTERWOLDE - Het Stellingwerf College gaat met ingang van het cursusjaar 2016-2017 verrijkt en versneld vwo aanbieden.

Deze week kreeg de school te horen dat de aanvraag hiervoor door het ministerie van OC&W is gehonoreerd. Het verrijkt vwo lijkt heel erg op vwo plus, dat sinds 2007 op deze school is geïntroduceerd. Het is een zesjarig lesprogramma met verrijking en verdieping. In grote lijnen kan het huidige programma voor vwo plus worden overgenomen. Grote verschil is dat verrijkt vwo landelijk wordt ingevoerd en dus ook die status krijgt. Tot nu toe heeft vwo plus een schooleigen status. In de toekomst is een schooleigen vwo plus programma van minder waarde dan een landelijk erkend verrijkt vwo programma. Per provincie mogen slechts 25% van de scholen voor voortgezet onderwijs meedoen. Het Stellingwerf College is daarom heel blij dat zij erbij horen. De negen jaar ervaring met vwo plus heeft bijgedragen aan een goed doortimmerde aanvraag. De school behoudt de vrijheid om binnen bepaalde randvoorwaarden zelf inhoud te geven aan dit programma. Het versneld vwo is een vwo-programma met een vijfjarig lesprogramma. Dit programma is bedoeld voor slimme leerlingen die in een vroeg stadium weten welke richting zij willen volgen in het vervolgonderwijs. Vanwege de zwaarte van het programma is de verwachting dat slechts enkele leerlingen per jaar van deze mogelijkheid gebruik gaan maken. Ook hier geldt de regeling: 25% van de scholen per provincie.