Nieuwbouw ROC Friese Poort Drachten feestelijk geopend

DRACHTEN -  Het nieuwe onderkomen van de opleiding Zorg en Welzijn van ROC Friese Poort in Drachten is dinsdagmiddag feestelijk geopend.

De officiële openingshandeling werd verricht door mevrouw dr. M.J. Kaljouw, bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), tijdens een acrobatische dansvoorstelling van Blue Luna. Nieuwe denkconcepten In haar toespraak pleitte dr. Kaljouw voor nieuwe denkconcepten om zorg betaalbaar te houden. ,,In het jaar 2030 heeft de helft van de Nederlandse bevolking chronische fysieke of mentale klachten. Om de zorg voor deze groep betaalbaar te houden moet er anders gedacht, gewerkt, bekostigd en opgeleid worden. De tijd van ‘uurtje factuurtje’ is voorbij.'' In haar lezing pleitte zij niet alleen voor meer samenwerking tussen verschillende disciplines binnen de zorg, maar ook voor een nieuwe definitie van het begrip ‘gezondheid’. ,,Op dit moment gaat 11 % van het Bruto Nationaal Product naar de gezondheidszorg. Bij handhaving van het huidige beleid zal dat in 2035 oplopen tot 18 %; deze cijfers dwingen ons om nieuwe concepten te ontwikkelen”, aldus Kaljouw. Clustering Voor de toekomst voorziet zij steeds meer clustering van disciplines binnen de zorg die uitgevoerd wordt door werknemers die in loondienst zijn. Bijkomend voordeel, naast kostenbesparing, is het gegeven dat de patiënt duidelijker in beeld komt. ,,We zullen ons steeds meer gaan richten op de vraag en niet zozeer op het aanbod van zorg. De patiënt krijgt in dat geheel ook een andere rol. We zullen ons steeds meer richten op het uitvoeren van wat nodig is in plaats van wat er kan.'' De NZa-voorzitter sprak haar waardering uit voor de innovatieve aanpak van de opleidingen van ROC Friese Poort binnen de sector Zorg en Welzijn. ,,Je moet overstijgend denken en een leven lang leren als leidraad nemen”, aldus Kaljouw. ,,De leerroutes overstijgen de huidige afbakening van vakken en modules. Het onderwijs van de toekomst is multidisciplinair waar het kan, monodisciplinair als het moet.'' Laatste nieuwbouw Vestigingsdirecteur Folkert Sonsma toonde zich een ‘trotse directeur’ in zijn toespraak. Het gebouw is voorlopig het laatste nieuwbouwproject in Drachten. Het verwierf de titel ‘meest duurzame schoolgebouw van Nederland’ in een periode dat er hard gewerkt werd om de gehele campus van ROC Friese Poort zo milieuvriendelijk mogelijk te maken.