Jong en oud geniet op de valreep van 'geheime' ijslaag bij Smalle Ee

SMALLE EE - Vlak voordat de winter weer afscheid nam genoten vandaag tientallen mensen van het rijden op natuurijs. Op het ondergelopen land van de Noarderkrite leerden vanmiddag enkele kinderen de eerste slagen.

Tekst en foto's Fokke Wester De Noarderkrite is een natuurterrein van it Fryske Gea, dat elke winter onder water loopt. ,,Der is no wat mear wetter fallen as normaal'', weet Ferdinand de jong uit Boornbergum. De Friese schrijver noemt de Noarderkrite het best bewaarde geheim van winters Friesland. ,,Elk hat it altyd oer de Ryptsjerksterpolder of it Nannewiid, mar hjir is it op syn minst sa moai. It is in prachtich grut terrein en op dit stuit leit hjir echt geweldich moai iis.'' Op het binnendijkse terrein tussen Smalle Ee en De Veenhoop leerden de nichtjes Myrthe Zwaagstra en Silke Vries uit De Wilgen en Boornbergum vanmiddag de eerste beginselen van mem Lolkje Zwaagstra. Onder toeziend oog van beppe Froukje Postema wilde Myrthe eerst niets weten van de stoel, maar al gauw accepteerde ze de steun. Het was wel een beetje koud, vond ze, maar ook leuk. Tabe Koornstra (67) uit Drachten reed met een helm en daarmee vormde hij een uitzondering. ,,Ik bin in pear kear achterop 'e holle fallen en ik tink dit giet fout. It is krekt goed gien, mar it sil jo mar gebeure. It is oeral al ferplichte by wedstriden. In heup kinne se noch wol repareare, mar de holle is minder. It wol wol switte en it rare is, sûnt ik dy helm op ha, bin ik noch net wer fallen.'' Vlak bij de wal bindt een man twee kinderen de schaatsen onder. ,,Sjoch'', zegt hij. ,,Setst de fuotten sa skean en dan triuwst de foet fuort.'' De simpele les is voldoende. Het meisje houdt zich vast aan de slee en schuivelt langzaam vooruit. Vanavond is de dooi ingevallen. Volgens de weerkundigen komt het de komende dagen niet meer onder nul, maar stijgen de temperaturen tot 11 graden volgende week woensdag. Daarmee is de winter voorlopig weer uit zicht.