De Stelling doet mee aan Nationale Voorleesdagen

MAKKINGA - O.B.S. De Stelling heeft, net als in voorgaande jaren, ook nu weer aandacht besteed aan de Nationale Voorleesdagen.

Deze elfdaagse campagne, die loopt van 27 januari t/m 7 februari, is een initiatief van Stichting Lezen en beleeft momenteel haar dertiende editie. Het door de bibliotheken gekozen prentenboek van het jaar 2016 is: ,,We hebben er een geitje bij", geschreven door Marjet Huiberts en geïllustreerd door Iris Deppe. In 'We hebben er een geitje bij' is op de kinderboerderij een nieuwe bewoner geboren. Voor Mik het babygeitje heeft gevonden, gaat hij langs alle andere kinderboerderijdieren, die elk op hun eigen manier uiting geven aan hun blijdschap over de geboorte van het nieuwe geitje. Doel van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van onder andere voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier. Woensdag gingen de leerlingen van groep 1 t/m 4 na het ontbijt naar de TSO/BSO-ruimte, deze ruimte had een ware metamorfose ondergaan. Het was een gezellige leesruimte geworden met heerlijke kussens en heel veel knuffels, die door de kinderen waren meegenomen. Klaasje Herder van de bibliotheek uit Oosterwolde las hier voor uit het prentenboek van het jaar 2016, 'We hebben er een geitje bij'. Daarna werd er door Klaasje aan de leerlingen van groep 5/6 voorgelezen uit het boek 'Winterdieren' van Bibi Dumon Tak. In verhalende vorm wordt er in dit boek informatie gegeven over dieren die wonen in de gebieden op en rond de Zuidpool en de Noordpool. Het verhaal ging over de Wolf. Aan groep 7/8 heeft Klaasje een workshop gedichten gepresenteerd. Kijk voor meer informatie op www.obsdestelling.nl