Schilders It Stee exposeren naast Van Gogh

GORREDIJK - Een groep senioren komt elke vrijdagmorgen in It Stee in De Skâns te Gorredijk bijeen om gezamenlijk te schilderen. Dit alles onder de bezielende leiding van Anca van Tol.

Per seizoen worden zes à zeven verschillende thema's geschilderd. Afgelopen najaar, vanwege de 125ste sterfdag van Vincent van Gogh, hanteerde men het thema 'Schilderen als Van Gogh'. Daarvoor werd eerst de grote Van Gogh tentoonstelling in het Karmelklooster in Drachten bezocht. Vol enthousiasme is daarna enige weken als Van Gogh geschilderd. De één schilderde een bestaand werk na, een ander koos een eigen onderwerp. Maar probeerde dit in de stijl van Van Gogh te doen. Het plezier waarmee men aan de gang is geweest, bleek uit de resultaten. Er werden 22 schilderijen gemaakt. Toen mevrouw Ietje Hofstra van het Karmelklooster enkele schilderijen had gezien, nodigde ze de groep uit om de vervaardigde kunstwerken een aparte plaats te geven in het kader van de Van Gogh expositie. En zo hangen vanaf heden tot het einde van de inmiddels tot eind maart verlengde tentoonstelling, op een eigen plek in de refter (eetzaal) van het klooster, de op Van Gogh geïnspireerde kunstwerken. Iets waarover de Vrijdagmorgen Schilders van It Stee uiteraard heel tevreden en trots zijn. Zij hopen dan ook dat hun plezier in het schilderen ook bij de toeschouwers overkomt.