Kerk-School-Gezinsdienst met het thema 'Weet ik veel'

OOSTERWOLDE - De Raad van Kerken Oosterwolde organiseert samen met de leerkrachten van ‘CBS In de Kring’ en ‘CBS De Akker’ op zondag 7 februari om 9.30 uur een Kerk-School-Gezinsdienst met het thema 'Weet ik veel?!'.

Op deze dag hoeven we niet naar allemaal verschillende kerken te gaan, maar komen we samen in één gebouw; deze keer in Het Anker. U/jij bent van harte welkom in deze dienst, waarin kerkelijk werker Jeroen Knol zal voorgaan. Na de dienst wordt u een kopje koffie, thee of fris aangeboden. De kinderen weten natuurlijk al heel veel. Maar wanneer ben je nou écht wijs? Heeft dat alleen maar te maken met slim zijn en veel weten? En wat staat hierover in de Bijbel? De kinderen zijn op school druk bezig geweest met deze en andere vragen en tijdens de dienst zullen ze dat laten horen en zien.