Fonds Ooststellingwerf bevat miljoen euro voor ideeën en initiatieven

OOSTERWOLDE - Initiatiefnemers kunnen van 1 maart tot en met 22 maart subsidie aanvragen afkomstig uit het Fonds Ooststellingwerf.

Het subsidiebedrag wordt verdeeld over drie aanvraagrondes. In de eerste ronde van maart 2016 is € 333.000 beschikbaar. Voor het Fonds Ooststellingwerf is wethouder Engbert van Esch op zoek naar vernieuwende ideeën. ,,Denk niet gelijk in stenen, maar vooral aan vernieuwende ideeën voor leefbaarheid, natuur, milieu en economische ontwikkeling. Zoals een pannakooi voor meerdere wijken, duurzame energieoplossingen voor kantines, een moestuin op braakliggend terrein of een creatief idee voor de verkeersveiligheid." Samen doen Inwoners hebben bij de aanvraag hulp nodig van een vereniging, stichting of instelling. ,,Het is alleen mogelijk voor rechtspersonen om een subsidieaanvraag te doen." Maar Van Esch benadrukt dat initiatiefnemers zich niet moeten laten weerhouden. ,,Neem bijvoorbeeld contact op met plaatselijk belang of de sportvereniging. Zij kunnen helpen om de aanvraag tot een succes te maken." Stem van de publieksjury De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie en vervolgens een publieksjury. De totale score bepaalt welke initiatieven subsidie ontvangen. Tot het bedrag van de eerste subsidieronde op is. Als een initiatief in de eerste ronde geen subsidie krijgt, omdat het geld op is, maar het idee wel aan de basiseisen voldoet, kan het in de volgende ronde weer meedoen. Advies en hulp Het subsidietraject kent veel verschillende stappen en voorwaarden. Van Esch benadrukt dat de gemeente de initiatiefnemers graag verder helpt. ,,Op woensdagavond 10 februari is om 19.30 uur een bijeenkomst in de raadzaal. Vanaf vrijdag 12 februari zit ik elke vrijdag van 10.00 – 18.00 uur in het SpareSpace-pand in Oosterwolde. Iedereen kan vrijblijvend bij mij binnenlopen." Op werkdagen is ze ook bereikbaar via telefoonnummer 06-53151759 of stuur een e-mail naar p.dekker@ooststellingwerf.nl. ,,We willen voor iedereen de drempel zo laag mogelijk houden. En of het nu gaat om een klein idee of een groot plan waarbij alle dorpen betrokken zijn, dat maakt niet uit. Alle initiatieven maken kans." Gedurende het gehele subsidietraject is de coördinator Pina Dekker beschikbaar voor ondersteuning bij het traject. ,,Bij twijfel altijd doen. Wij willen zoveel mogelijk mensen de kans geven om hun idee kleur te geven." Informatie over het subsidietraject en de data van de informatie-inloopdagen staan op www.ooststellingwerf.nl/fonds