Opgeven voor reünie in Haule

Opsterland-Ooststellingwerf -  Op 17 september  wordt er op de Haule een reünie gehouden. Een negental enthousiaste mensen is druk bezig met de voorbereidingen.

Er wordt gerekend op een grote opkomst van Haulenaren en oud-Haulenaren, geboren voor 1970. Wie belangstelling heeft om de reünie te bezoeken kan zich opgeven via e-mail: reuniehaule@ziggo.nl Bij opgave graag vermelden: volledige naam, adres en geboortedatum. De organiseren commissie zou het op prijs stellen dat wie belangstelling heeft, zich zo spoedig mogelijk aanmeldt. De opgave is vrijblijvend maar de commissie zou graag een indicatie willen maken hoeveel mensen ze ongeveer kunnen verwachten. Het tijdstip, de onkosten en de programmering worden later bekendgemaakt.