Voorlichtingsavond tweetalig onderwijs CSG Liudger

Drachten - CSG Liudger, havo/vwo-locatie Raai, houdt donderdag 4 februari van 19.00 tot 21.00 uur een voorlichtingsavond tweetalig onderwijs (tto).

De avond is bestemd voor groep 8-leerlingen met een vwo-advies die voornemens zijn om volgend schooljaar tto te gaan volgen of meer willen weten over tto. Samen met hun ouder(s)/verzorger(s) krijgen ze op de voorlichtingsavond meer informatie over tto. Om een goed beeld te krijgen van wat tweetalig onderwijs in de praktijk inhoudt, worden er tijdens de voorlichtingsavond ook proeflesjes gegeven. Tweetalig onderwijs Leerlingen met een vwo-advies kunnen kiezen voor tto. Bij tto krijgen leerlingen de eerste drie leerjaren de helft van de vakken in het Engels. De voertaal in deze lessen is Engels en er wordt gebruik gemaakt van Engelse boeken en lesmethodes. Als afsluiting van de onderbouwjaren krijgen leerlingen een certificaat als bewijs van het volgen van tweetalig onderwijs. Dit certificaat is ook de basis voor het vervolg in de bovenbouw (leerjaar 4, 5 en 6). In de bovenbouw worden de vakken weer in het Nederlands gegeven, maar volgen leerlingen een apart programma voor het vak Engels. Tweetalig onderwijs is een goede start voor het vervolgonderwijs, waar in toenemende mate colleges en boeken in het Engels zijn. Locatie Raai is een gecertificeerd juniorcollege en voldoet daarmee aan Europese maatstaven. Opgave (verplicht): opgeven kan via j.wierdsma@csgliudger.nl