Meer maaltijden in Inloophuis Drachten

Drachten - In Inloophuis 't Centrum in Drachten zijn voortaan twee maaltijden per maand te krijgen.

Bezoekers en vrijwilligers van Inloophuis 't Centrum zijn blij met de verbouwing in de achterzaal van de Grote Kerk. Er is een geheel nieuwe keuken gekomen, wat de mogelijkheid biedt om het aantal warme maaltijden uit te breiden. Voortaan zal er twee keer per maand een warme maaltijd voor de circa vijftien bezoekers worden gemaakt. Deze maaltijden worden gehouden op de tweede en laatste zaterdag van de maand, dus de eerstvolgende is op zaterdag 13 februari om 17.00 uur. Inloophuis 't Centrum is gevestigd in de achterzaal van de Grote Kerk, De Drift / hoek Zuidkade. Opgave voor de maaltijd kan tot een week van te voren in de zaal of via telefoonnummer 06-11223372.