Ooststellingwerf staat klaar met aanvraag breedband

Opsterland-Ooststellingwerf - Deze maand gaat het provinciale breedbandfonds open. In de gemeenten Ooststellingwerf en Littenseradiel staan de eerste initiatieven klaar om een aanvraag in te dienen.

In Fryslân gaan deze gemeenten aan kop met het percentage ‘witte’ adressen dat aangemeld is op Friesland.OpGlas.nl. Witte adressen zijn woningen waar de bewoners op dit moment geen snel internet kunnen afnemen. Gebundeld in een lokaal initiatief kunnen deze adressen op subsidie van de provincie Fryslân rekenen. Aanmeldingen Burgers en bedrijven in Ooststellingwerf en Littenseradiel toonden al snel belangstelling voor beter internet. In 2014 droegen beide gemeenten lokale initiatieven aan bij de provincie. De provincie subsidieerde deze initiatieven als start-up projecten. Op deze wijze overbrugde de provincie de periode tot aan het provinciale breedbandloket. Met de subsidie konden dorpen als Langedijke, Itens en Hidaard glasvezelnetwerken aanleggen. Het percentage aanmeldingen in de omgeving van deze projecten steeg vervolgens flink. Volgende stap Gedeputeerde Sietske Poepjes: “We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt om dit jaar daadwerkelijk aan de slag te kunnen. Met het breedbandloket en het breedbandfonds zetten wij de volgende stap naar de aanleg van snel internet op het Friese platteland. Dit doen wij samen met de lokale initiatiefnemers én de gemeenten in Fryslân. Want iedereen in Fryslân moet straks over over snel internet kunnen beschikken. Het is de infrastructuur van de 21e eeuw.” Loket Initiatiefnemers kunnen terecht bij Breedband Friesland. Dit is het breedbandloket van de provincie Fryslân. Het loket biedt advies en begeleiding voor initiatieven. Meer informatie staat op www.breedbandfriesland.nl en www.fryslan.frl/snelinternetOp de kaart staan de aanmeldpercentages van de witte adressen per gemeente.