Ondernemers Wijnjewoude krijgen schade door wegwerk niet vergoed

BEETSTERZWAAG - De gemeente Opsterland is niet van plan de beide supermarkten van Wijnjewoude te compenseren voor de schade die zij vorig jaar hebben geleden toen de winkels door wegwerkzaamheden minder goed te bereiken waren.

Zowel de Firma Kamminga als de Spar zijn gevestigd aan de Merkebuorren, de doorlopende weg van Wijnjewoude. Beide ondernemers hebben vorig jaar juni al bij de gemeente een verzoek ingediend voor schadevergoeding, of zoals de gemeente het noemt: nadeelcompensatie. Niet exact bedrag De wegwerkzaamheden aan de Merkebuorren duurden vorig jaar van week 15 tot en met week 30. Beide ondernemers hebben niet om een exact schadebedrag gevraagd, maar hebben aangegeven in hoeverre ze last hebben gehad van de renovatie van de hoofdstraat in hun dorp. De Firma Kamminga heeft aangegeven dat de omzet in de periode van de werkzaamheden met 10,7 procent daalde in vergelijking met dezelfde periode het jaar daarvoor. Gedurende drie weken (week 21 tot en met 24) steeg de omzet met 16,1 procent, om daarna weer te dalen met 12,6 procent. De omzet van de Spar daalde tijdens de werkzaamheden met 14,7 procent ten opzichte van dezelfde periode in het jaar er voor. Opsterland honoreert de beide claims niet. Volgens de gemeente moet een verkeersmaatregel, zoals de renovatie van de Merkebuorren, in beginsel als een normale maatschappelijke ontwikkeling worden beschouwd. De nadelige gevolgen daarvan behoren in principe voor eigen rekening te blijven. De rechtspraak heeft bepaald dat een schade van minder dan 15 procent van de jaaromzet tot het normaal en aanvaardbaar maatschappelijk risico dient te worden gerekend en daarom niet voor vergoeding in aanmerking komt. Onder de norm Uit de cijfers die de ondernemers hebben genoemd blijkt dat het verlies voor hen op jaarbasis ruim onder die norm van 15 procent omzetdaling blijft. Zelfs gedurende de werkzaamheden haalden ze die vermindering met 15 procent niet. Bovendien blijkt volgens de gemeente uit de omzetcijfers van vóór en na de werkzaamheden dat de omzetdaling in 2015 mede aan andere factoren te wijten is, zodat de schade die een direct gevolg is van de werkzaamheden nog lager ligt. De Firma Kamminga noemt over de jaren 2012 tot en met 2014 een jaarlijkse omzetdaling van tussen de 1 en 8 procent. Spar Bosch spreekt van een omzetdaling van tussen de 3 en 7 procent in de jaren 2010 tot en met 2013 . Volgens de gemeente ligt dit waarschijnlijk aan de landelijke crisis, al zijn ook oorzaken als demografische ontwikkelingen niet uit te sluiten. De omzetdaling was vorig jaar van januari tot het begin van de werkzaamheden voor Kamminga al 8,7 procent en voor de Spar 5,5 procent. Nadat het werk klaar was daalde de omzet van Kamminga met 12,6 procent en voor de Spar met 3 procent. Dit kan volgens de gemeente deels verklaard worden als de naweeën van de werkzaamheden, maar kan ook gezien worden als een voortzetting van de daling die reeds vóór de werkzaamheden was ingezet. Betreurt Burgemeester Ellen van Selm schrijft in haar brief aan de ondernemers dat ze het betreurt dat de winkeliers minder hebben verdiend. ,,Wellicht mede door de door ons besloten werkzaamheden. Maar wij zien onvoldoende aanleiding u daarvoor te compenseren.'' Ondernemer Johannes Bosch van de Spar noemt het jammer, want zijn bedrijf heeft flink te lijden gehad van de ingrepen. ,,Niet alleen dat ze hier voor de winkel de weg hebben opengebroken, maar ook de werkzaamheden aan de Opperhaudmare hebben ons veel klanten gekost. Zo werd alle verkeer voor de campings in Bakkeveen nu omgeleid via Waskemeer. Juist zulke passanten zijn voor ons belangrijk, mensen die in het voorbijgaan even een boodschapje halen. Het had niet veel langer moeten duren, want dan hadden wij het heel moeilijk gekregen. We stonden op het randje, je teert echt in op je reserves.'' Bosch runt de supermarkt in Wijnjewoude nu tien jaar en in die periode heeft hij de nodige veranderingen meegemaakt. Niet alleen is het aantal verkeersbewegingen langs zijn winkel afgenomen, ook daalde het aantal inwoners van 2000 naar 1800 en is er sprake van toenemende vergrijzing. Bosch heeft al eens overlegd met Plaatselijk Belang, maar het is lastig een oplossing te vinden. ,,Toch moet het ook niet een heel negatief verhaal worden. Ik ben een vechter, ik hou het wel vol.'' De Firma Kamminga heeft in november de winkel gesloten.