Veel talent op cbs De Paadwizer in Waskemeer

WASKEMEER -  De kinderen van cbs De Paadwizer uit Waskemeer die het ‘tjong®talent blok Sport hadden gekozen, moesten donderdagmiddag 4 februari flink aan het werk.

De kinderen kregen een gastles bij Flapper Fitness in Appelscha. Zo werd er onder andere geroeid, geschaatst en gerend. Ook hebben de kinderen een sportief circuit gedaan, hierin werd onder andere met een touw over een sloot geslingerd, gerend over bosuballen, gelopen met gewichtjes van 2,5 en later zelfs 5 kilo. Aan het eind van de middag werd er nog supertrefbal gespeeld, hierbij werd gebruik gemaakt van 7 ballen. De kinderen deden super enthousiast mee onder de bezielende leiding van Esther en Yvo. Met het zweet op het voorhoofd sloten ze de sportieve middag af. De leerlingen hebben eerder al een les freerunning gevolgd in Donkerbroek en kregen bezoek van Taekwondo leraar Girbe Zwaagstra. Samen met Buurtsportcoach Marleen Reenders zijn de leerlingen aan de slag om de naschoolse sportkalender voor Waskemeer invulling te geven. Hiervoor werd eerst een enquête gemaakt, die afgenomen is bij de kinderen uit Waskemeer en met de uitkomsten van de enquête gaan ze aan de slag om voor alle basisschoolkinderen een sportieve activiteit te organiseren. Op donderdag 28 januari heeft de talentklas koken een gastles gehad van Folkert Eizinga. Hij heeft de koksopleiding gedaan en werkt als conciërge op C.S.G. Liudger. De kinderen werkten geconcentreerd aan het snijden van groentes en het bakken van kip om wraps mee te bereiden. Iedereen kreeg een wrap mee naar huis, zodat ook de ouders konden smullen. Ook leerde meneer Eizinga hoe de kinderen een zwaan van een appel konden snijden. Dat viel nog niet mee! De kinderen zijn echter vastberaden om dit kunstje onder de knie te krijgen. Als het ze dit talentblok lukt, verdienen ze een echte koksmuts! De kinderen hebben ook al pasta met saus gemaakt en hebben een blik in de keuken van Sinnehiem geworpen. Dat er ook veel talent op het gebied van drama en toneel rond loopt in Waskemeer is te zien bij de talentklas drama. Samen met Jellie Jagersma, lid van de plaatselijke toneelvereniging, wordt er op een enthousiaste manier kennis gemaakt met het toneel en alles er om heen.