Voedselbank Opsterland ontvangt Certificaat Voedselveiligheid

Opsterland-Ooststellingwerf -  Voedselbank Opsterland heeft donderdag het ‘Certificaat Voedselveiligheid’ ontvangen.

Voedselbanken worden grondig doorgelicht om te kijken of ze wel voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid. Voorzitter Nikita Brameijer: "Wij willen onze cliënten uitsluitend goede producten bieden, dan zijn optimale hygiëne en voedselveiligheid uiteraard een van de belangrijkste vereisten." Voedselbank Opsterland is op 11 december 2015 geauditeerd door een onafhankelijk bureau. Het bleek dat prima werd voldaan aan de eisen die de wet op dat gebied stelt en dit werd beloond met het cijfer 8,3. Dit betekent dat Voedselbank Opsterland zich ‘groen’ mag noemen. Tijdens een bijeenkomst met de vrijwilligers is op donderdag het Groen Certificaat uitgereikt door Paul Lijnkamp van Voedselbank Nederland. Grote inzet vrijwilligers Voorzitter Nikita Brameijer: "Het is te danken aan de grote inzet van de vrijwilligers dat aan de eisen is voldaan om in aanmerking te komen voor het certificaat. De eisen die de wet aan voedselveiligheid stelt brengen namelijk veel extra werk met zich mee. Het betekent de nodige aanpassingen in de nieuwe manier van werken voor de vrijwilligers, zoals hygiëne, precisie wat betreft temperatuurmetingen van bepaalde voedingsmiddelen, manieren van bewaren, opslaan en vervoer." De voedselbank zal in de toekomst onaangekondigde controles krijgen om te kijken of zij blijft voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het behaalde certificaat. Op de foto V.l.n.r. Hilly Wilpstra(verantwoordelijk vrijwilliger voedselveiligheid bij de voedselbank), voorzitter Nikita Brameijer en Paul Lijnkamp van Voedselbank Nederland.