Veel belangstelling voor informatiebijeenkomst Fonds Ooststellingwerf

Opsterland-Ooststellingwerf -  Meer dan tachtig geïnteresseerden kwamen woensdagavond naar de bijeenkomst over het Fonds Ooststellingwerf.

Na een inleiding van wethouder Engbert van Esch, een presentatie van de projectleider Pina Dekker en adviesorganisatie Partoer vlogen de verschillende ideeën over de tafel. “Een prachtige opkomst", aldus Van Esch. "Ik heb diverse goede, originele, ideeën gehoord met een meerwaarde voor de leefbaarheid in onze gemeente. Geweldig dat deze initiatieven uit onze samenleving komen. Daarnaast was het ook mooi om te zien dat veel initiatiefnemers aansluiting zochten bij elkaar en samen aan het idee gaan werken. Dat was ook mede de bedoeling van deze avond.” Adviseurs van de gemeente en Partoer hielpen de bezoekers op verschillende beleidsterreinen verder met hun plannen. Vanaf 1 maart tot en met 22 maart kan men een plan indienen. “We kijken erg uit naar het eindresultaat van de aanvragen!” Adviescommissie Daarnaast werden de namen van de onafhankelijke adviescommissie bekend gemaakt. Wim Plekkepol, ex-wethouder van Weststellingwerf, is voorzitter van de adviescommissie. Hij wordt bijgestaan door Elles Dost, directeur-bestuurder van Actium en Anke Huizenga, directeur-bestuurder van ZuidOost Zorg. “Een mooie mix, met expertise vanuit verschillende invalshoeken.” Als een aanvraag compleet is geeft de adviescommissie punten aan het idee. Het plan kan punten scoren voor bijvoorbeeld economische ontwikkeling, sociale leefbaarheid en natuur en milieu. Krijgt de aanvraag genoeg punten? Dan kan de aanvraag extra punten verdienen bij de publieksjury. Gemeente Ooststellingwerf wil met Fonds Ooststellingwerf goede ideeën en initiatieven verder helpen. Kijk voor meer informatie op; www.ooststellingwerf.nl/fonds Meer hulp nodig? Vanaf vandaag, 12 februari, zit Pina Dekker elke vrijdag in het Spare Space pand in Oosterwolde (Stationsstraat 13 in Oosterwolde) van 10.00 tot 18.00 uur.