Subsidie voor mondzorgproject

Groningen - Lector Hans Hobbelen van het Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing van de Hanzehogeschool Groningen heeft een subsidie van € 200.000, - ontvangen van Stichting De Friesland voor de uitvoering van het project Sûne Mûle.

Het doel van het project Sûne Mûle is het verbeteren van de dagelijkse mondhygiëne van kwetsbare ouderen in de provincie Fryslân. Het zogenaamde Sûne Mûle Team bestaat uit twee mondhygiënisten en draagt zorg voor zowel de uitvoering van het educatieprogramma als voor de verspreiding en toepassing van hulpmiddelen tijdens het project. Onderzoekers verzamelen gegevens over algemene gezondheid, kwaliteit van leven en kwetsbaarheid van de deelnemende ouderen. Ook de effecten van de interventies op de dagelijkse mondverzorging en mondgezondheid worden gemeten. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar, ZuidOostZorg Drachten, Thuiszorg Het Friese Land, Thuiszorggroep Zuidwest Friesland en Dio Design Rotterdam.