ROC Friese Poort: 'Kies voor Fries'

Opsterland-Ooststellingwerf -  ROC Friese Poort biedt vanaf komend schooljaar het keuzedeel Fries aan.

Het mbo breidt het lesaanbod flink uit om studenten beter voor te bereiden op de praktijk. ROC’s mogen zelf bepalen welke vakken voor hun regio een aanwinst zijn. Zo biedt ROC Friese Poort bij de opleidingen Zorg en Welzijn het vak Fries aan. Keuzedelen Een deel van een studie in het mbo bestaat vanaf komend schooljaar uit keuzedelen. Dat zijn één of meer extra modules om te verbreden of verdiepen. Studenten van ROC Friese Poort die een opleiding binnen Zorg en Welzijn volgen, kunnen kiezen voor Fries in de beroepscontext als keuzedeel. Door het aanbod van dit keuzedeel biedt ROC Friese Poort haar studenten de kans zich te onderscheiden op de arbeidsmarkt. Taal in de zorg De kwaliteit van taal en communicatie in zorginstellingen bepaalt mede de kwaliteit van het welzijn van ouderen. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van de moedertaal van cliënten het gevoel van geborgen- en veiligheid kunnen bevorderen. Bovendien heeft het merendeel van de 65-plussers in Friesland Fries als moedertaal. Meerwaarde De (moeder)taal is van belang in zorgsituaties, draagt bij aan het welbevinden van zorgvragers en zorgt voor beter begrip onderling. ROC Friese Poort vindt het belangrijk dat het zorgpersoneel van de toekomst hierop voorbereid is en heeft daarom op verzoek van het werkveld, het initiatief genomen om Fries als keuzedeel aan te bieden. Het keuzedeel is door ROC Friese Poort ontwikkeld in samenwerking met het relevante beroepsveld, Provinsje Fryslân en de Friese taal- /onderwijsorganisaties Afûk en Cedin. Fries voor alle opleidingen Onderzoek van de Provinsje Fryslân toont aan dat in meer dan 50% van de organisaties vaak tot heel vaak Fries gesproken wordt. Meer dan 80% van de organisaties en instellingen vindt het een pluspunt als werknemers de Friese taal verstaan en meer dan de helft vindt het een pluspunt als werknemers de taal ook spreken. Daarom wil ROC Friese Poort het keuzedeel Fries in de beroepscontext aanbieden binnen alle opleidingen.