Vier leden Looft den Heer gehuldigd voor veertigjarig lidmaatschap

Opsterland-Ooststellingwerf - De christelijke zangvereniging Looft den Heer in Donkerbroek heeft dinsdagavond vier leden gehuldigd voor hun veertigjarig lidmaatschap.

Gezellig druk is het na afloop van de ledenvergadering van Looft den Heer. Naast de 24 leden van het koor is er veel familie aanwezig. Dat heeft alles te maken met het feit dat er maar liefst vier leden worden gehuldigd die ruim veertig jaar lid zijn van het koor. Zij werden toegesproken door Hindrik Visser, die de oratoriumkoren vertegenwoordigt binnen het regiobestuur Noord van de Koninklijke Christelijke Zangersbond. Het feit dat de leden trouw blijven aan het koor geeft wel aan dat het een mooi koor moet zijn. In 2014 werden twee leden gehuldigd die zelfs vijftig jaar lid waren. Visser noemde in zijn toespraak nog het bericht van een koorlid elders in Friesland, dat zeventig jaar had gezongen bij een koor en daar nog steeds welkom was; hij had nog een prima stem. "Bliuw dus oefenjen", gaf hij de jubilarissen als tip mee, voordat hij overging tot het uitreiken van de oorkonde. Verder was er voor de dames, Netta Baron-van der Kooi, Trientsje  Bijzitter-Brouwer en Aaltje Kalteren-Elzen de sculptuur ‘er zit muziek in’ en voor de heer, Gerben Brouwer (broer van Trientsje) de zilveren reversspeld. Uiteraard ontbrak het bos bloemen niet. Ruim 1800 repetities In zijn slotwoord gaf Visser aan dat veertig jaar koorlidmaatschap inzet vraagt; de jubilarissen hebben ruim 1800 repetities op hun naam staan. “Mar”, zo besluit hij, “meiinoar sjonge ferbynt, it is sûn en sosjaal. Sjongen docht wat mei in minsk!” Dat wordt beaamd door de jubilarissen. Voor alle vier is de repetitie op dinsdag een moment waar naar wordt uitgekeken. “De tiisdeitejûn is hillich”, alle ander activiteiten worden verzet. Zelfs verjaardagen worden op een ander tijdstip gevierd: het is de mooiste avond in de week. Onder leiding van dirigent Annemarie Bax-van der Giessen uit Drachten worden religieuze, moderne en folkloristische liederen gezongen. Hoewel de nadruk op de christelijke liederen ligt worden er bijvoorbeeld ook werken van Bach en Mozart  ingestudeerd. Het koor treedt zo nu en dan op in kerken, verpleeg- en verzorgingstehuizen. Bijzondere optredens Het optreden in verpleeghuis Stellinghaven was één van de hoogtepunten. Tijdens dat concert werd door cliënten, die hun spraakvermogen waren verloren, wel volop meegezongen. Dat heeft veel indruk gemaakt op de leden van het koor. Dat geldt ook voor het concert, een aantal jaren geleden op Maartenswouden in Drachten, waarbij de bewoners meezongen en zelfs stonden te dirigeren. Voorbeelden, die de woorden van Hindrik Visser illustreren: zang en muziek brengen iets teweeg bij mensen. Een ander hoogtepunt was voor de jubilarissen de reis met twee andere koren naar Denemarken, op uitnodiging van een broer van de toenmalige dirigent. De drie koren gingen in een dubbeldekker voor een kerstconcert naar Fredericia. Een zeer geslaagde onderneming, hoewel de nacht in de jeugdherberg wel erg koud was. Al met al omschrijven de jubilarissen hun koor als een club enthousiaste zangers, die met veel 'nocht en wille' hun hobby beoefenen. Zij zouden echter graag een paar nieuwe leden willen verwelkomen. Op de foto De jubilarissen na de huldiging. Van links naar rechts: Trientsje Bijzitter-Brouwer, Gerben Brouwer, Hindrik Visser (KCBZ), Netta Baron-van der Kooi en Aaltje Kalteren. Tekst en foto: Keimpe Vlietstra