Open BedrijvenDag Drachten voor leerlingen

Drachten - Door heel Drachten wordt zaterdag 12 maart van 10.00 tot 15.00 uur een Open BedrijvenDag gehouden. 

Een groot aantal bedrijven opent die dag haar deuren in het kader van beroepsoriëntatie voor leerlingen vanaf groep 7 van het primair onderwijs, tot en met alle voortgezet onderwijs. Veel bedrijven in Drachten doen mee aan de Open BedrijvenDag, en laten daarmee zien het belang in te zien van beroepenvoorlichting. Waar de leerlingen allemaal terechtkunnen, is te vinden op de website obddrachten.nl. De lijst met deelnemende bedrijven wordt continu aangevuld.