Winkelend publiek gaat voor sfeer en authenticiteit

DRACHTEN/GORREDIJK - Inwoners van Drachten en  Heerenveen zijn veel kritischer over hun woonplaats dan de inwoners van Burgum en Gorredijk.

Drachtsters en Feensters klagen met name over de ongezelligheid, het achterstallig onderhoud en de leegstand in het winkelcentrum, terwijl de inwoners van Burgum en Gorredijk hun woonplaats roemen om de sfeer en authenticiteit. Dat blijkt uit de gesprekken die ARK Fryslân in februari met voorbijgangers in de winkelcentra van de genoemde dorpen hield. ,,Bij de grotere kernen zie je veel eenheidsworst in het winkelbestand. Bij de kleinere meer diversiteit. Een mogelijke genoemde oorzaak is de hoge huren. Er is een trend dat mensen toch meer voor de beleving willen winkelen. Authenticiteit, gezelligheid en veiligheid worden daarbij als belangrijke factoren  genoemd. Terwijl leegstand, verpaupering en het gebrek aan uitstraling daar afbreuk aan doen”, vertelt Lies Siegersma, directeur ARK Fryslân. Het centrum voor architectuur en ruimtelijke kwaliteit in Friesland vroeg het winkelend publiek van Drachten, Burgum, Heerenveen en Gorredijk onlangs naar de mooiste en lelijkste plek. Mooie plekken In alle dorpen ziet het winkelend publiek de recente renovatieprojecten als een behaaglijke verbetering in het straatbeeld. Zoals in Drachten, waar de nieuwe Drachtstervaart en het nieuwe Raadhuisplein met een ruime meerderheid als ‘mooi’ zijn bestempeld. In Heerenveen vindt een meerderheid het pand van ’t Gerecht mooi. Een authentiek rijksmonument dat van oudsher bekend staat als Oenemastate en waarin tegenwoordig een grand café is gevestigd. Veel lof voor de eigenaar die met deze herbestemming voor veel sfeer op het aangrenzende Gemeenteplein zorgt. Authentiek is ook het gerestaureerde Koornbeurspand bij de Gerke Numan brug in Gorredijk. Volgens velen een prachtig stukje historie aan de al van oudsher sfeervolle trekpleister: de Compagnonsvaart. De Burgumers zijn enorm blij met de onlangs gerenoveerde Markt, die door de ruime en gratis parkeerfaciliteiten, het groen en de bankjes voor ontmoeting, gezelligheid en reuring zorgt. Factoren die ook het winkelend publiek van buiten trekken. Lelijke plekken Veel inwoners zien graag dat er aandacht komt voor leegstand en verpaupering van de winkelpanden in het centrum. Velen ervaren deze panden als storende en vieze blokkendozen. Vooral ’s avonds wanneer deze panden donkere plekken in het toch al slecht verlichte centrum vormen. Dit geeft een gevoel van onveiligheid. Om die reden geven met name oudere inwoners in Drachten en Heerenveen aan in de avonduren het winkelcentrum te mijden. Jammer vindt men het dat veel authentieke panden in de afgelopen decennia zijn gesloopt. Panden die plaats hebben moeten maken voor de karakterloze blokkendozen. Initiatief ARK Fryslân bezocht op twee willekeurige zaterdagen in februari de plaatsen Gorredijk, Burgum, Drachten en Heerenveen om in gesprek te gaan met inwoners. In de winkelcentra stond een luie stoel opgesteld waarin nagedacht kon worden over de meest mooie en meest lelijke plek van het dorp. Vervolgens mochten deze plekken met een groene en rode speld aangegeven worden op de kaart. Het doel van de bezoeken was om mensen op een ludieke wijze actief te laten nadenken over hun woonomgeving. Wat vinden zij mooi/lelijk? De uitslagen staan op hun website: www.arkfryslan.nl