Lokale partijen Opsterland en Stellingwerven: geen reden tot fusie

Opsterland-Ooststellingwerf -   De vertegenwoordigers van de lokale partijen in Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf zijn het eens: er is geen enkele reden voor een fusie of herindeling. 

De vertegenwoordigers van de lokale partijen kwamen bijeen om de voortgang in het omschrijven van een gezamenlijke visie van de drie gemeenten op de verdere samenwerking te bespreken. De volgende partijen zaten om tafel: Opsterlandsbelang, BAS-Opsterland, Opsterlanders, WeststellingwerfsBelang, VVA Weststellingwerf, Stellingwerfs +  Ooststellingwerf en OoststellingwerfsBelang. De reeds door de drie raden vastgestelde afzonderlijke visies zijn in Opsterland en Ooststellingwerf gericht op het verder ontwikkelen van de huidige samenwerking, terwijl de gemeente Weststellingwerf zich verder wil orienteren (ook buiten het OWO verband) en een gemeentelijke fusie met anderen niet uitsluit. Lokale partijen: huidige samenwerking voortzetten Het standpunt van de lokale partijen op de huidige en toekomstige samenwerking is dat zij van mening zijn dat de huidige samenwerking moet worden voortgezet. In onder andere het rapport Code Samen staan voldoende verbeterpunten om daar een goede invulling aan te geven, vinden de vertegenwoordigers. En ook in de geformuleerde visies van Opsterland en Ooststellingwerf is duidelijk omschreven hoe een en ander gestalte kan krijgen, menen de lokale partijen. Zij vinden: de huidige OWO-samenwerking intensiveren, strak leiden, tijd geven, tijdig evalueren en mogelijk ook op nadere beleidsterreinen ambtelijk gaan samenwerken. 'We doen het zelfstandig prima' ,,Qua cultuur zijn de Stellingwerven en Opsterland alledrie uniek. Daarom willen we bestuurlijk verschillende raden blijven", aldus de lokale partijen in de drie gemeenten. Ze zijn van mening ,,dat we het op deze manier zelfstandig prima doen, financieel zijn we gezond en is er dus geen reden voor een fusie of herindeling of andere ontwikkelingsmogelijkheden waarbij je gokt met gemeenschapsgeld." Andere grote dorpen erbij betrekken is ook geen optie in hun beleving. De lokale partijen gaan uit van de kracht van het platteland / de eigen gemeentelijke kracht en willen niet in de valkuil trappen van het aanhangsel worden van een verstedelijkt gebied.