CBS De Paadwizer in Waskemeer houdt open huis

WASKEMEER - De christelijke basisschool De Paadwizer houdt woensdag 16 maart van 9.00 tot 12.00 uur een open huis.

,,We hebben ontzettend veel te vertellen over onze school en hopen op veel belangstellenden. Ook ouders van het allerjongste grut zijn alvast welkom want voor een schoolkeuze ga je tenslotte niet over één nacht ijs'', aldus de school in een persbericht. Er is de laatste jaren veel veranderd in onderwijsland en wie kunnen daar beter over vertellen dan de kinderen zelf? Daarom zijn de kinderen alvast druk bezig met het maken van muurkranten. Iedere groep vertelt in zijn eigen muurkrant wat de kinderen leren en vooral ook op welke manier. Want juist over die leermethodes is veel interessants te melden. Tabletonderwijs Zo worden bepaalde vakken tegenwoordig ondersteund door het gebruik van tablets. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld op hun eigen niveau en op hun eigen tempo sommen maken op de tablet. Niemand hoeft te wachten tot de juf klaar is met nakijken, want dat hoeft ze nu niet meer zelf te doen. Er is dus ook veel meer tijd voor individuele begeleiding van de kinderen, we zien nu al resultaat. Ontwikkelingsgericht Het onderwijs van tegenwoordig kijkt veel meer naar het persoonlijke niveau, zonder het kind te begrenzen door de kaders van het klassensysteem. De combinatiegroepen waarin meerder klassen in één lokaal les krijgen geven de perfecte gelegenheid voor ontwikkelingsgericht onderwijs. De leerkracht blijft in alle gevallen meerdere jaren bij de kinderen, bij de kleuters op dit moment zelfs tot en met groep 3. Deze stabiliteit en geborgenheid geeft kleuters alle ruimte om energie te steken in pionieren, ontdekken en ervaren. Kortom; om te leren! Overgang ,,Omdat we zien hoe waardevol deze soepele overgang naar groep 3 is zijn we nu ook aan het onderzoeken hoe we dit ook kunnen bieden aan groep 8. Dat we gaan samenwerken met het voortgezet onderwijs staat vast, het biedt veel voordelen voor onze basisschool leerlingen om straks gebruik te maken van de faciliteiten van het voortgezet onderwijs. Zo kunnen leerlingen nu al in het E-lab recente ICT-toepassingen uitproberen en kennismaken met de verwachtingen van de toekomstige arbeidsmarkt. Maar hoe fantastisch is het ook om Beta-talenten toegang te geven tot het natuurkunde- of technieklokaal? Of om taal te stimuleren door Engels aan te bieden van groep 1 tot en met 8? De arbeidsmarkt is duidelijk, er is straks behoefte aan studenten die zijn gestimuleerd tot logisch nadenken, redeneren, probleem oplossen en ruimtelijk inzicht, in hun dagelijks functioneren. Daar willen wij gehoor aan geven.'' Talent ondekken Ieder kind is talentvol. Vindt iets ontzettend leuk, is nieuwsgierig of heeft ergens aanleg voor. Aan de school de uitdaging om dit te ontdekken en te stimuleren. Daarvoor is het programma ‘tjong@talent. Leerlingen en ouders kiezen zelf welk onderdeel ze willen volgen, bijvoorbeeld wetenschap, sport, politiek, ICT, koken, natuur of taal. Tijdens de open dag zijn er van 9.00 tot 12.00 uur ouders aanwezig om uit eigen ervaring te vertellen. Natuurlijk is de directeur er zelf ook voor een persoonlijke noot.