Iepen Mienskipsjûn Kulturele haadstêd in De Lawei

Drachten - In De Lawei in Drachten wordt vrijdag 11 maart om 20.00 de eerste Iepen Mienskipsjûn gehouden over Kulturele haadstêd, door Leeuwarden-Fryslân 2018 en de provinsje Fryslân.

Voor deze publieksbijeenkomst is iedereen uitgenodigd die contact heeft gehad met Leeuwarden-Fryslân 2018 of de Friese gemeenten inzake hun plannen of ideeën voor 2018. Ook de plannen en ideeën die in 2015 zijn gehonoreerd door het Iepen Mienskipsfûns hebben een uitnodiging ontvangen. Stand van zaken Deze avond staat volledig in het teken van mienskipsprojecten. In het eerste deel van de avond praten Lieven Bertels, artistiek leider van Leeuwarden-Fryslân 2018 en Sjoerd Bootsma en Immie Jonkman, themaproducers van Leeuwarden-Fryslân 2018 iedereen bij over de stand van zaken rondom Culturele Hoofdstad en de rol van alle mienskipsideeën in het programma van 2018. Daarnaast wordt toegelicht hoe Leeuwarden-Fryslân 2018 kan ondersteunen bij de (door)ontwikkeling van de diverse projecten. Bonus voor vijftien projecten In het tweede deel reikt gedeputeerde Sietske Poepjes een bonus van 2.018 euro uit aan vijftien veelbelovende projecten die subsidie ontvingen uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF). Deze projecten uit de mienskip dragen in sterke mate bij aan de doelstellingen van culturele hoofdstad en zijn een inspiratie voor nieuwe projectideeën. Met het IMF stimuleert de provincie initiatieven van inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid van hun wijk, dorp of regio. Aanmelden Alle ongeveer negenhonderd plannenmakers zijn persoonlijk uitgenodigd. De avond is gratis bij te wonen. Aanmelden is nodig en kan door een e-mail te sturen naar info@2018.nl o.v.v. ‘aanmelding Iepen Mienskipsjûn’.