Commissaris klaar voor eren eerste kievitsei in weiland

Drachten - Commissaris van de Koning John Jorritsma werkt mee aan het ter plaatse eren van de vondst van het eerste kievitsei in het weiland.

Dat heeft hij gisteren in overleg met Gedeputeerde Staten besloten. Daarmee stemmen Gedeputeerde Staten in met de werkwijze die de Bond van Friese Vogelwachten (BFVW) vrijdag heeft afgesproken. Extra aandacht voor nestbescherming Door het eerste ei te eren, komt er volgens de heer Jorritsma extra aandacht voor de nestbescherming. Die nestbescherming is van belang voor de stand van de weidevogels. Gedeputeerde Staten willen dit gebruik voortzetten, ook nu dit jaar het rapen van eieren niet is toegestaan. Normaal vond het eren van het meegenomen ei plaats op het Provinsjehûs. BFVW organiseert ceremonie De BFVW is de organisator van de eerste ei-ceremonie en bepaalt ook of er sprake is van een vers kievitsei. Zodra dat het geval is, gaat de heer Jorritsma naar het weiland om de vinder te belonen. Zij hoeven daar niet meer door te lotteren de versheid van het ei vast te stellen.  De vinder krijgt 10 euro vindersloon en de Sulveren Ljip. Mocht de heer Jorritsma niet in Fryslân zijn en daardoor niet tijdig bij het ei kunnen komen, dan vervangt de dienstdoende loco-commissaris hem. Sulveren Polske De eerste jongere die een ei vindt, kan op dezelfde wijze rekenen op een Sulveren Polske. Gedeputeerde Johannes Kramer reikt dit in het veld uit aan de vinder.