Norbert Hoefsmit twee jaar langer bestuurder bij ziekenhuis Nij Smellinghe

Drachten - De Raad van Toezicht van ziekenhuis Nij Smellinghe heeft unaniem besloten om Norbert Hoefsmit voor nog een periode van twee jaar als bestuurder te verbinden aan het Drachtster ziekenhuis.

Dit nadat Hoefsmit had aangegeven hier graag toe bereid te zijn. De Raad van Toezicht vindt dat in een tijd waarin Nij Smellinghe zijn nieuwe strategie ontwikkelt, continuïteit in het bestuur van de organisatie van groot belang is. ,,Bovendien kan Hoefsmit zo ook zijn bijdrage leveren aan, in elk geval, de aanzet tot de implementatie van de door hem ontwikkelde strategie." Liefst twee personen in Raad van Bestuur Nu de periode van Hoefsmit als bestuurder van Nij Smellinghe is bepaald, moet de Raad van Toezicht invulling geven aan de inrichting van de Raad van Bestuur. De voorkeur gaat uit naar een tweehoofdige Raad van Bestuur. De Raad vindt dat de vraagstukken die tegenwoordig op een bestuur van een ziekenhuis afkomen, competenties en vaardigheden vragen die een tweehoofdig Raad van Bestuur vereisen.