Hond Rocco mag weer door Wijnjewoude wandelen zonder muilkorf

BEETSTERZWAAG - Hond Rocco uit Wijnjewoude mag weer worden uitgelaten zonder dat zijn baas Jan Blok hem een muilkorf om moet doen. In het echt gebeurde dat ook al lang, zegt Blok. 

De hond, een in 2005 geboren kruising Rottweiler, moest vanaf november 2010 op last van de gemeente Opsterland een muilkorf dragen. Volgens het verslag bij het gemeentelijk besluit beet de hond namelijk tussen juli 2009 en september 2010 vijf verschillende honden, waarbij hij een van de slachtoffers zelfs tot in de woning achterna zat. Getuigen spraken destijds van gevaarlijk bijtgedrag, ook als de hond was aangelijnd. Dominant De hond vertoonde dominant gedrag ten opzichte van andere honden. Probleem was ook dat de hond zich letterlijk vastbeet in de andere honden en moeilijk weer los wilde laten. Een getuige van een van de incidenten verklaarde dat hij ‘minstens 10 keer’ Rocco op zijn kop heeft moeten schoppen, voordat hij de andere hond los liet. Al in 2007 was Rocco volgens het verslag van de gemeente betrokken bij een bijtincident bij de Poeisz-supermarkt in Bakkeveen. Daar beet hij een passerende man in zijn kuit. In september 2009 zijn medewerkers van de gemeente Opsterland bij de eigenaar van Rocco op bezoek geweest om het probleem te bespreken. Volgens Jan Blok deed Rocco niemand kwaad, luisterde hij goed en wilde de hond slechts spelen met andere honden. Wel legde hij uit dat hij de hond zelf ook al muilkorfde en aanlijnde bij het uitlaten en de hond nooit meenam de winkel in. Opnieuw Op 25 oktober 2010 hebben de zelfde medewerkers van de gemeente de eigenaar opnieuw bezocht, omdat er opnieuw bijtincidenten met twee andere honden waren gemeld. Dit keer wilde de eigenaar er volgens het gemeentelijk verslag niet meer op reageren. Op dat moment zag Opsterland geen andere oplossing dan het opleggen van een aanlijn- en  muilkorfgebod voor de hond, die werd aangemerkt als gevaarlijk en hinderlijk. De geboden golden niet voor het erf van de eigenaar, maar omdat over zijn erf ook een pad liep voor de buren droeg de gemeente hem op daar speciaal op te letten. Getest Sindsdien is er veel veranderd voor Rocco. Dat constateerden ook René Hoekstra en Ellen Westenberg, Kynologisch instructeur en kynologisch gedragstherapeut van Hondenschool JOKA in Donkerbroek, die eind januari op verzoek van de gemeente Opsterland een bezoek brachten aan hond en baas. De eigenaar had namelijk eind vorig jaar bij de gemeente gevraagd om het muilkorfgebod op te heffen, omdat er de laatste jaren geen incidenten meer zijn geweest. Een toezichthouder van de gemeente zag in december dat Rocco goed luisterde. Tijdens dat gesprek stemde de eigenaar er mee in dat de hond zou worden getest door de twee deskundigen. Zowel in huis als op straat zagen Hoekstra en Westenberg bij Rocco geen enkele vorm van agressie die niet in het normale gedrag van honden past. Zo stopte de hond na het aanbellen meteen met blaffen toen zijn baas dat zei, benaderde hij de gasten vriendelijk en ging hij na de begroeting rustig liggen. Tijdens een kuier door de buurt reageerde de hond normaal op katten, andere honden,  kinderen en volwassenen. Zelfs een blaffende hond werd genegeerd. Volgens de controleur had de baas Rocco goed onder controle, zoals ook bleek bij het passeren van een andere hond. Normaal en sociaal Omdat Rocco niet langer afwijkend of gevaarlijk gedrag vertoond maar zich normaal en sociaal gedraagt en de eigenaar op een verantwoorde manier met hem omgaat, achten zij het niet langer nodig de hond te muilkorven. De gemeente gaat daar nu in mee en trekt het gebod in. Mocht Rocco toch weer gaan bijten, dan komt volgens de gemeente de muilkorf weer op tafel. Daarnaast moeten honden binnen de bebouwde kom op de weg sowieso aangelijnd zijn. Maar drie dagen ,,Een wijs besluit van de gemeente, waar ik heel blij mee ben’’, zegt Jan Blok. In werkelijkheid heeft de hond echter maar drie dagen de muilkorf gedragen, zegt hij er achteraan. Hij plaatst dan ook een aantal vraagtekens bij de lezing van de gemeente. ,,Ik heb in augustus 2011 een bekeuring gehad omdat ik Rocco uitliet zonder muilkorf. Daar heb ik bezwaar tegen gemaakt. Die bekeuring is in 20124 door het Openbaar Ministerie geseponeerd, maar daarvan heb ik pas in oktober vorig jaar bericht gekregen. Toen is het traject in werking gezet om het gebod op te heffen.’’ De genoemde bijtincidenten zijn indertijd uitgelokt en opgeblazen, zegt Blok, die dan ook niet verbaasd is over het positieve oordeel van de deskundigen. ,,Rocco is een forse en gespierde hond, maar met een poeslief karakter. Maar ja, als hij zijn poot op zo’n klein hondje legt, ziet dat er al snel gevaarlijk uit. Ik heb jaren geleden al om zo’n test gevraagd, maar die is toen geweigerd. Ik heb al gevraagd om een gesprek met de burgemeester, binnenkort wordt daarover een afspraak gemaakt.’’