De Toekan zet deuren van nieuw schoolgebouw open

Opsterland-Ooststellingwerf - Openbare basisschool De Toekan zet woensdag 23 maart van 18.00 tot 21.00 uur de deuren van het nieuwe schoolgebouw wagenwijd open. 

Het nieuwe IKC Wolderwijs aan de Weemeweg in Oosterwolde is vorige week in gebruik genomen. Het nieuwe centrum biedt onder andere ruimte aan de ongeveer 275 leerlingen van openbare basisschool De Toekan (fusieschool van obs Tussen de Singels en obs Oostenburg). Voor ouders, verzorgers en andere belangstellenden is de open avond op 23 maart niet alleen een ideale mogelijkheid om kennis te maken met het onderwijs op obs De Toekan, maar ook om het nieuwe IKC te bewonderen. Onderwijscentrum voor de toekomst Naast obs De Toekan wordt het gebouw gebruikt door kinderopvang Villa Sprankel en peuterspeelzaal De Krullevaar. Er is een onderwijscentrum gecreëerd waarbij het persoonlijk contact tussen medewerkers, kinderen en ouders centraal staat en verder gaat dan alleen de zorg voor goed onderwijs. Het IKC wil in de toekomst voorzien in een sterk, eigentijds en toekomst bestendig onderwijsconcept, waarbij onderwijs en opvang als nauwelijks te onderscheiden elementen van de schooldag georganiseerd worden. Het kind zal hierdoor de onderwijsdag als een natuurlijk geheel gaan ervaren, is de verwachting.