College Opsterland wil leges aanpassen voor goedkopere zonne-energie

Opsterland-Ooststellingwerf - Het college van b en w van Opsterland wil de legesverordening aanpassen, zodat het zelf opwekken van zonne-energie goedkoper wordt.

Zonne-energie kan enorm helpen om in ieder geval het energiegebruik te verduurzamen, aldus het college. Om inwoners te stimuleren hier wat aan te doen is het voorstel aan de raad om de legesverordening aan te gaan passen waardoor het zelf opwekken van energie nog aantrekkelijker wordt. Financieel aantrekkelijk Een van de manieren om duurzame energie op te wekken is het investeren in zonne-energie. Dit kan zijn om stroom op te wekken maar ook om water voor eigen gebruik te verwarmen. Zonne-energie kan op een eenvoudige manier zelf opgewekt worden met panelen op het eigen dak. Uit de enorme groei van zonne-energie de afgelopen tijd blijkt dat het financieel vaak ook aantrekkelijk is. Leges maken het minder aantrekkelijk Niet iedereen heeft echter een geschikt dak voor zonnepanelen. Mensen die geen dak op het zuiden hebben, hebben op een andere manier een constructie of bouwwerk nodig om toch te profiteren van zonne-energie. Voor een dergelijke constructie is vaak een vergunning nodig en daarmee zijn ook leges verschuldigd. En dat zorgt dat het wellicht minder aantrekkelijk is om zonne-energie te gebruiken. Kleinschalige constructies vrij van leges Om die reden is de leges verordening nu zodanig aangepast dat kleinschalige constructies volledig vrij van leges zijn, en bij grootschalige projecten een limiet is gesteld aan de leges. Zoveel mogelijk energie besparen ,,In deze tijd is het belangrijk dat er zoveel mogelijk energie wordt bespaard en dat energie duurzaam wordt opgewekt. Investeringen die een wezenlijke bijdrage leveren aan duurzame energieopwekking stimuleren we enorm", aldus wethouder Rob Jonkman.