Nieuwe werkmethode in Nij Smellinghe voorkomt herhaling van puncties

Drachten - Vanaf heden worden in ziekenhuis Nij Smellinghe puncties in het hoofd-hals gebied (schildklier, lymfklieren, speekselklieren) gedaan in de aanwezigheid van een analist van Pathologie Friesland.

De analist stelt direct na de punctie vast of er voldoende cellen in het verkregen materiaal aanwezig zijn voor latere beoordeling in het laboratorium. Hierdoor hoeft de patiënt niet op een later moment terug te komen als blijkt dat het onderzoeksmateriaal onvoldoende cellen bevat. Dit kun je met het blote oog niet zien. Vanaf heden worden de punctieafspraken op de afdeling Radiologie geclusterd (naar één keer in de twee weken), zodat er altijd een analist bij de puncties aanwezig is. Cellen onderzoeken Bij een punctie prikt de radioloog onder echogeleide  met een dunne naald om cellen ‘op te zuigen’. Het doel van de punctie is om de aard van de cellen te kunnen onderzoeken. Er mogen niet teveel bloedcellen in het materiaal zitten, omdat dit het beeld onder de microscoop vertroebeld. De puncties vinden plaats op de afdeling Radiologie. De analist van Pathologie Friesland bekijkt vervolgens met de microscoop meteen of de punctie bruikbaar is voor verder onderzoek. Uitslag sneller bekend Doordat er nu een analist bij de puncties aanwezig is, hoeven patiënten niet opnieuw naar het ziekenhuis te komen wanneer de punctie te weinig cellen heeft opgeleverd voor beoordeling. Als de analist vaststelt dat de punctie onvoldoende is, kan de patiënt meteen nog een punctie ondergaan. Eerder zat daar soms een week tussen. Prettig voor de patiënt is dat, door snellere afronding van de punctie, de uitslag nu ook sneller bekend is.