Gorredijkster scholen Flambou en Trimbeets fuseren al per 1 augustus

BEETSTERZWAAG - Omdat in 2018 de beide Gorredijkster openbare basisscholen Trimbeets en De Flambou gehuisvest gaan worden in de nieuwe MFA bij de Burgemeester Harmsmaschool, wil het bestuur van PRIMO-Opsterland beide scholen per 1 augustus van dit jaar al laten fuseren.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in een brief aan het bestuur van de onderwijskoepel al laten weten met de fusie akkoord te kunnen gaan. Dat advies was nodig om een zogenoemde fusie-effectrapportage te kunnen voorbereiden. Formeel wordt De Flambou per 1 augustus opgeheven in de vorm van een fusie met Trimbeets. Zelfde directeur Na vele jaren van voorbereiding zal de brede school in Gorredijk/Centrum naar verwachting per 1 augustus 2017 haar deuren openen. Vanaf augustus 2012 zijn teams en medezeggenschapsraden van beide scholen onderwijsinhoudelijk en organisatorisch al bezig om zich voor te bereiden op fusie en nieuwbouw. Zo hebben ze al de zelfde directeur. Al eerder waren er initiatieven om de vier openbare basisscholen in Gorredijk terug te brengen naar twee, om zodoende te zorgen voor betere kwaliteit. Het lange wachten op nieuwbouw heeft beide scholen geen deugd gedaan. De teams raken gedemotiveerd, constateert directeur/bestuurder Jan Veenstra van Primo. ,,Het aanvankelijke enthousiasme om samen onder één nieuw dak te gaan, maakt langzaam plaats voor een soortement van berusting. Het zo gewenste nieuwe élan vinden we in een (vervroegde) fusie per 1 augustus 2016.’’ Op de kaart zetten Schoolbestuur, directie, teams en medezeggenschapsraden zijn overtuigd van de wenselijkheid van een fusie, één jaar voorafgaand aan verhuizing naar het nieuwe gebouw in Gorredijk/centrum. Door een jaar eerder te fuseren heeft de school een jaar eerder de beschikking over de fusiefaciliteiten. ,,Deze kan de school mede aanwenden om de nieuwe school in Gorredijk/Centrum op de kaart te zetten. Want, een nieuwe school blijft een zeer spannende aangelegenheid en daarmee een enorme uitdaging’’, aldus Veenstra. Door de fusie gaan de beide scholen van respectievelijk 85 en 105 leerlingen naar 190 leerlingen. Daardoor wordt het mogelijk om het onderwijs efficiënter en beter in te richten, terwijl de school voor ouders en leerlingen toch overzichtelijk blijft. Het is de bedoeling dat de nieuwe school per 1 augustus onderdak vindt in het gebouw van obs De Tsjerne. De leerlingen van deze school gaan naar de nieuwe brede school in Loevestein.