Eben Haëzer Ureterp mag van Opsterland naar gereformeerde scholenkoepel

BEETSTERZWAAG - Het college van burgemeester en wethouders van Opsterland heeft zich op voorhand akkoord verklaard met de eventuele fusie van gereformeerde basisschool Eben Haëzer in Ureterp met de vereniging Noorderbasis.

De besturen van NoorderBasis in Noordhorn en de Vereniging voor Gereformeerd primair onderwijs in Ureterp onderzoeken momenteel een fusie. Als uit dit onderzoek blijkt dat dit voor beide partijen een juiste keuze is, zal een verzoek worden ingediend bij de minister tot goedkeuring. Daarbij moeten de beide fusiepartners een fusietoets kunnen laten zien, waarin ook een advies van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland is opgenomen. B&W hebben besloten al vast positief te adviseren over de voorgenomen fusie. Dat heeft de gemeente in een brief aan NoorderBasis laten weten. De bestuurlijke fusie tussen NoorderBasis en Eben Haëzer Ureterp is voorzien per 1 januari 2017. NoorderBasis is op dit moment een bestuur met 19 gereformeerde basisscholen in Fryslân en een groot deel van Groningen. Het totaal aantal leerlingen bedraagt 2.400. De Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Eben Haëzer in Ureterp is een bestuur met één school, die 180 leerlingen telt. Kwaliteitsslag Door aansluiting van Eben Haëzer bij NoorderBasis wil het bestuur een kwaliteitsslag maken in het verder professionaliseren van het bestuur. Gezien de toenemende complexiteit van de onderwijswetgeving en de financiële risico’s die dat met zich meebrengt, vindt het college het aansluiten bij een groter bestuur een voor de hand liggende stap. Door de fusie groeit NoorderBasis naar 20 scholen met iets meer dan 2.500 leerlingen. Dit is een aantal dat volgens de vereniging voldoende overzichtelijk blijft. De keuzevrijheid van ouders verandert door de fusie niet, terwijl het samengaan voor de huisvesting van scholen evenmin gevolgen heeft.